dark
قالب تیره سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت تیره راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دسته " اطلاعات کاربردی "

آمریکا ایالات متحده آمریکا اطلاعات کاربردی

تاثیر ازدواج بر پرونده های درخواست گرین کارت

https://vwalt.com/link/SEWnNS

تاثیر ازدواج بر پرونده های مهاجرتی آمریکا افراد مجردی که برای آن ها از طریق خانوادگی درخواست گرین کارت شده و درخواست اولیه یا همان I-130 petition آن ها ثبت و هم اکنون منتظر فرارسیدن...

چگونه در سریعترین زمان شهروندی Ruritania را کسب کنیم؟

https://vwalt.com/link/3O6JnD

شهروندی Ruritania ملکه آناستازیا در صحبت هایش اشاره میکند که علاقمندس به کشورهای جهان سوم شهروندی کشورش را تقدیم کند. روند شهروندی در کشورش Ruritania هم سخت نیست، باید فرم...

فرم I-134 آمریکا – اسپانسری برندگان لاتاری

https://vwalt.com/link/mt1QyV

فرم I-134 آمریکا برای برندگان لاتاری ، اسپانسر یا Petitioner فردی‌ است که در ایالات متحده زندگی می‌کند، شهروند دائم آمریکاست و پاسپورت آمریکایی دارد. اسپانسر باید آنقدر درآمد و توان مالی در...

فرم i-485 آمریکا، برنامه ثبت نام اقامت دائم یا تنظیم وضعیت

https://vwalt.com/link/ekZbgB

فرم i-485 آمریکا چیست؟ در 14 آگوست 2019، اداره امنیت داخلی آمریکا یک قانون نهایی را در مورد عدم پذیرش زمینه هزینه عمومی منتشر کرد. (به بخش 212(a)(4) قانون مهاجرت و...

فرم i-129 آمریکا

https://vwalt.com/link/qCz6Le

فرم i-129 چیست؟ درخواست کنندگان از این فرم استفاده می‌کنند تا از طرف یک کارگر غیر مهاجر به ایالات متحده برای انجام خدمات کار یا به منظور دریافت آموزش های H-1B, H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1,O-2,P-1,P-1S,P-2 P-2S,P-3,P-3S,Q-1 و یا  R-1به...

فرم i-212 آمریکا

https://vwalt.com/link/iIYXTA

درباره فرم I-212 آمریکا فرم I-212 فرمی برای درخواست مجوز برای استفاده مجدد برای ورود به ایالات متحده پس از اخراج یا دیپورت می باشد.اگر طبق ماده  (INA)بخش  212(a)(9)(A)یا (C) تحت...

فرم i-693 آمریکا

https://vwalt.com/link/xScZjZ

درباره فرم I-693 فرم I-693 برای گزارش معاینه پزشکی و سابقه واکسیناسیون می باشد. اگر شما متقاضی برای بهتر نمودن وضعیت خود در ایالات متحده برای اقامت دائم هستید می توانید از این فرم استفاده کنید و از...

فرم i-131 آمریکا

https://vwalt.com/link/4vDq6C

فرم I-131 از فرم I-131 می توانید برای درخواست مجوز ورود مجدد، مدارک مسافرت ملتجیان یا پیشبرد مدارک مسافرتی موقت استفاده کنید. مشخصات...


بازگشت بازگشت
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    کپی شد!