اطلاعات کاربردی شهروندی آمریکا
7 آوریل 2022

چگونه در سریعترین زمان شهروندی Ruritania را کسب کنیم؟


شهروندی Ruritania ملکه آناستازیا در صحبت هایش اشاره میکند که علاقمندس به کشورهای جهان سوم شهروندی کشورش را تقدیم کند. روند شهروندی در کشورش Ruritania هم سخت نیست، باید فرم تنظیمی را تکمیل و... بیشتر

ویرایش: 8 دسامبر 2022
3 آگوست 2022

طلاق ایرانیان مقیم آمریکا از نظر مقررات قانونی


نکاتی در رابطه با طلاق ایرانیان مقیم آمریکا از نظر مقررات قانونی در ایران و آمریکا اگر ایرانیان مقیم آمریکا در امور و دعاوی خانوادگی خود به محاکم آمریکا... بیشتر

ویرایش: 8 دسامبر 2022

 

segoup

به اشتراک گذاشتن با

به بهبود این صفحه کمک کنید