منو درباره ما تماس با ما اخبار

کپی رایت | copy-right

کپی رایت – copy-right

شما مجاز به مشاهده ، کپی و چاپ اسناد در این وب سایت با توجه به توافق خود هستید که:

  1. استفاده شما از اطلاعات فقط برای اهداف اطلاعاتی ، شخصی و غیر تجاری است.
  2. شما اسناد یا گرافیک ها را به هر شکل و روشی تغییر نخواهید داد.
  3. شما گرافیک ها را جدا از متن درج شده آنها کپی یا توزیع نمی کنید و مطالب را خارج از متن آنها نقل نمی کنید.
  4. کپی بدون ذکر منبع مجاز نیست و پیگرد قانونی دارد .

اجازه فوق شامل مجوز کپی کردن عناصر طراحی ، ظاهر و احساس یا طرح این وب سایت نمی باشد.

هیچ بخشی از www.VWALT.com یا مطالبی که در سایت موجود است ، امکان تولید مجدد ، ذخیره یا انتقال به آن در هر وب سایت یا رسانه دیگر بدون اجازه کتبی وبسایت وی والت ، وجود ندارد. درخواستهای لازم برای انتشار مجدد مطالب ممکن است به وی والت ارسال شود.