dark
قالب تیره سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت تیره راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دسته " فرم های آمریکا "

فرم I-134 آمریکا – اسپانسری برندگان لاتاری

https://vwalt.com/link/mt1QyV

برای برندگان لاتاری ، اسپانسر یا Petitioner فردی‌ است که در ایالات متحده زندگی می‌کند، شهروند دائم آمریکاست و پاسپورت آمریکایی دارد. اسپانسر باید آنقدر درآمد و توان...

فرم i-485 آمریکا، برنامه ثبت نام اقامت دائم یا تنظیم وضعیت

https://vwalt.com/link/ekZbgB

فرم i-485 آمریکا چیست؟ در 14 آگوست 2019، اداره امنیت داخلی آمریکا یک قانون نهایی را در مورد عدم پذیرش زمینه هزینه عمومی منتشر کرد. (به بخش 212(a)(4) قانون مهاجرت و ملیت آمریکا مراجعه کنید). قانون نهایی 15 اکتبر 2019...

فرم i-129 آمریکا

https://vwalt.com/link/qCz6Le

فرم i-129 چیست؟ درخواست کنندگان از این فرم استفاده می‌کنند تا از طرف یک کارگر غیر مهاجر به ایالات متحده برای انجام خدمات کار یا به منظور دریافت آموزش...

فرم i-212 آمریکا

https://vwalt.com/link/iIYXTA

درباره فرم I-212 آمریکا فرم I-212 فرمی برای درخواست مجوز برای استفاده مجدد برای ورود به ایالات متحده پس از اخراج یا دیپورت می باشد.اگر طبق ماده  (INA)بخش  212(a)(9)(A)یا (C) تحت قانون مهاجرت و...

فرم i-693 آمریکا

https://vwalt.com/link/xScZjZ

درباره فرم I-693 فرم I-693 برای گزارش معاینه پزشکی و سابقه واکسیناسیون می باشد. اگر شما متقاضی برای بهتر نمودن وضعیت خود در ایالات متحده برای اقامت دائم هستید می توانید از این فرم استفاده کنید و از این...

فرم i-131 آمریکا

https://vwalt.com/link/4vDq6C

فرم I-131 از فرم I-131 می توانید برای درخواست مجوز ورود مجدد، مدارک مسافرت ملتجیان یا پیشبرد مدارک مسافرتی موقت استفاده کنید. مشخصات فرم I-131 فرم I-131 دارای 5...

فرم i-601 آمریکا

https://vwalt.com/link/RHSy9J

فرم i-601 فرم I-601 درخواست چشم پوشی از موارد غیرقابل قبول قاضیان دادگاه های منطقه ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، منطقه شمالی کالیفرنیا، منطقه...

فرم ds-5535 آمریکا

https://vwalt.com/link/Y8Ewdz

فرم ds-5535 چیست؟ فرم DS-5535 مربوط به اطلاعات فردی و شخصی است که سفارت آمریکا از متقاضیان هر نوع ویزایی درخواست میکنند. پس از حکم های ترامپ مبنی بر عدم اجازه ورود ایرانیان...


بازگشت بازگشت
کپی شد!