dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دسته " اوکراین "

اروپا اوکراین

میانگین درآمد و زندگی در اوکراین

https://vwalt.com/link/oBGw6M

مهاجرت به اوکراین میانگین درآمد در اوکراین حدود8 تا 10 هزار گریونا است، که هر یک دلار تقریبا 25 گریونا است، در نتیجه چیزی حدود 320 تا 400دلار میانگین درآمد در اوکراین استحداقل درآمد در اوکراین...


بازگشت بازگشت
کپی شد!