dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

کار در آمریکا برای برندگان لاتاری

https://vwalt.com/link/D4P0qR

کار در ایالات متحده آمریکا آیا جز برندگان لاتاری هستید و می خواهید در آمریکا کار کنید؟ اگر چنین است، باید با محیط کار آمریکا و قوانین خاص آن آشنا شوید. در اینجا مواردی...

زندگی در آمریکا برای برندگان لاتاری

https://vwalt.com/link/EGx3uH

زندگی در ایالات متحده آمریکا یک برنده لاتاری از ابتدا یه عنوان یک مقیم دائم وارد ایالات متحده میشود، یعنی اجازه زندگی دائم در هر ایالت،‌ کار در آمریکا برای برندگان لاتاری گرین کارت وجود...


بازگشت بازگشت
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    کپی شد!