مهاجرت کبک کانادا زبان فرانسه کبک
21 جولای 2020

اثبات توانایی زبان فرانسه (برنامه اسکیل ورکر کبک)


زبان فرانسه برای مهاجرت به کبک کانادا متقاضیانی که تحت برنامه نیرو ماهر کبک اقدام می کنند، در صورتی برای مهارت زبان فرانسه امتیاز دارند، که نتایج یک آزمون تایید... بیشتر

ویرایش: 3 فوریه 2023

مهاجرت کبک – مهارت زبان


مهارت زبان برای مهاجرت به کبک کانادا ضریب مهارت زبان انگلیسی و فرانسوی یکی از ده معیاری است که امتیازات آنها در سیستم انتخاب مهاجرت کبک اعطا می شود. برای اینکه متقاضی... بیشتر

ویرایش: 3 فوریه 2023
3 فوریه 2023

اثبات توانایی زبان فرانسه – TEF/TEFaQ


آزمون TEF برای مهاجرت به کانادا TEF یا Test d'Evaluation du Français یک آزمون زبان است که برای ارزیابی سطح درک و مهارت های بیان فرانسوی در افرادی که فرانسوی زبان مادری... بیشتر

ویرایش: 3 فوریه 2023

اثبات توانایی زبان فرانسه – TCF/TCFQ


آزمون زبان TCF/TCFQ برای مهاجرت به کانادا TCF، Test de connaissance du français، یک آزمون زبان است که برای ارزیابی سطح درک و مهارت های بیان فرانسوی در افرادی که فرانسوی زبان مادری نیستند استفاده می شود. متقاضیان در یکی... بیشتر

ویرایش: 3 فوریه 2023

اثبات توانایی زبان فرانسه – DELF/DALF


آزمون زبان فرانسه DELF/DALF برای مهاجرت به کانادا DELF (Diplôme d'études en langue française) و DALF (Diplôme approfondi de langue française) امتحانات زبان فرانسه هستند که از شش مدرک diplomas تشکیل شده اند. این... بیشتر

ویرایش: 3 فوریه 2023

 

segoup

به اشتراک گذاشتن با

به بهبود این صفحه کمک کنید