تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

اثبات توانایی زبان فرانسه – DELF/DALF

https://vwalt.com/link/GrFHwF

آزمون زبان فرانسه DELF/DALF برای مهاجرت به کانادا DELF (Diplôme d'études en langue française) و DALF (Diplôme approfondi de langue française) امتحانات زبان فرانسه هستند که از شش مدرک diplomas تشکیل شده اند. این مدارک...

اثبات توانایی زبان فرانسه – TCF/TCFQ

https://vwalt.com/link/dRO64t

آزمون زبان TCF/TCFQ برای مهاجرت به کانادا TCF، Test de connaissance du français، یک آزمون زبان است که برای ارزیابی سطح درک و مهارت های بیان فرانسوی در افرادی که فرانسوی زبان مادری نیستند...

اثبات توانایی زبان فرانسه – TEF/TEFaQ

https://vwalt.com/link/Y70fGf

آزمون TEF برای مهاجرت به کانادا TEF یا Test d'Evaluation du Français یک آزمون زبان است که برای ارزیابی سطح درک و مهارت های بیان فرانسوی در افرادی که فرانسوی زبان مادری...

مهاجرت کبک – مهارت زبان

https://vwalt.com/link/3wCrfS

مهارت زبان برای مهاجرت به کبک کانادا ضریب مهارت زبان انگلیسی و فرانسوی یکی از ده معیاری است که امتیازات آنها در سیستم انتخاب مهاجرت کبک اعطا می شود. برای اینکه...

اثبات توانایی زبان فرانسه (برنامه اسکیل ورکر کبک)

https://vwalt.com/link/hCR7ss

زبان فرانسه برای مهاجرت به کبک کانادا متقاضیانی که تحت برنامه نیرو ماهر کبک اقدام می کنند، در صورتی برای مهارت زبان فرانسه امتیاز دارند، که نتایج یک آزمون تایید شده زبان فرانسه را...


بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی
کپی شد!