تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

جدول و تبدیل آنلاین آیلتس، TEF ،CELPIP و TCF به CLB کانادا

وی والت آمریکا کانادا ویزا و مهاجرت جدول و تبدیل آنلاین آیلتس، TEF ،CELPIP و TCF به CLB کانادا

جدول و ابزار آنلاین تبدیل CLB برای مهاجرت کانادا

واحد سنجش و معیار سطح زبان در کانادا CLB می باشد.

CLB مخفف عبارت Canadian Language Benchmark می باشد.حدود دو سوم مردم کانادا به زبان انگلیسی و الباقی آنها به زبان فرانسه صحبت می کنند.

دو زبان انگلیسی و فرانسه ،زبان رسمی این کشور بوده و برخی از مردم به هر دو زبان تسلط دارند و در برخی استانها بخصوص کبک ،زبان فرانسه بعنوان زبان اول مورد استفاده قرار می گیرد.

متقاضیان مهاجرت و یا تحصیل در کانادا باید اقدام به یادگیری یکی از زبان های انگلیسی و یا فرانسه نمایند .

همچنین متقاضیان باید جهت محاسبه امتیاز برنامه مهاجرتی نمرات مدارک آزمونهای IELTS ,TEF,TCF CANADA  را به CLB معادل سازی نمایند.

جدول زیر راهنمای تبدیل و معادل سازی نمرات آزمون IELTS ,TEF,TCF CANADA به CLB می باشد.
جدول تبدیل آیلتس به CLB

CLBWritingReadingListeningSpeaking
۱۰۷.۵۸۸.۵۷.۵
۹۷۷۸۷
۸۶.۵۶.۵۷.۵۶.۵
۷۶۶۶۶
۶۵.۵۵۵.۵۵.۵
۵۵۴۵۵
۴۴۳.۵۴.۵۴


تبدیل آنلاین IELTS به CLB

آیلتس

شما باید نمره هر چهار اسکیل را وارد کنید.

Original text

نحوه معادل سازی و تبدیل CLB به CELPIP

افرادی که دارای مدرک زبان انگلیسی سلپیپ می باشند جهت معادل سازی آن با سی ال بی می بایست از جدول تبدیل نمره CLB بCELPIP به شرح زیر استفاده نمایند.

SpeakingListeningWritingReadingCLB Level
1010101010
99999
88888
77777
66666
55555
44444


تبدیل آنلاین CELPIP به CBL

CELPIP-G

Original text

جدول تبدیل CLB به TEF

CLBWritingReadingListeningSpeaking
۱۰۳۹۳-۴۱۵۲۶۳-۲۷۷۳۱۶-۳۳۳۳۹۳-۴۱۵
۹۳۷۱-۳۹۲۲۴۸-۲۶۲۲۹۸-۳۱۵۳۷۱-۳۹۲
۸۳۴۹-۳۷۰۲۳۳-۲۴۷۲۸۰-۲۹۷۳۴۹-۳۷۰
۷۳۱۰-۳۴۸۲۰۷-۲۳۲۲۴۹-۲۷۹۳۱۰-۳۴۸
۶۲۷۱-۳۰۹۱۸۱-۲۰۶۲۱۷-۲۴۸۲۷۱-۳۰۹
۵۲۲۶-۲۷۰۱۵۱-۱۸۰۱۸۱-۲۱۶۲۲۶-۲۷۰
۴۱۸۱-۲۲۵۱۲۱-۱۵۰۱۴۵-۱۸۰۱۸۱-۲۲۵


تبدیل آنلاین TEF به CBL

ماشین حساب TEF

Original text

جدول تبدیل CLB به TCF CANADA

CLBWritingReadingListeningSpeaking
۱۰۱۶-۲۰۵۴۹-۶۹۹۵۴۹-۶۹۹۱۶-۲۰
۹۱۴-۱۵۵۲۴-۵۴۸۵۲۳-۵۴۸۱۴-۱۵
۸۱۲-۱۳۴۹۹-۵۲۳۵۰۳-۵۲۲۱۲-۱۳
۷۱۰-۱۱۴۵۳-۴۹۸۴۵۸-۵۰۲۱۰-۱۱
۶۷-۹۴۰۶-۴۵۲۳۹۸-۴۵۷۷-۹
۵۶۳۷۵-۴۰۵۳۶۹-۳۹۷۶
۴۴-۵۳۴۲-۳۷۴۳۳۱-۳۶۸۴-۵نمرات خود را آنلاین به CLB تبدیل کنید

IELTS / CELPIP / TEF به مبدل CLB

خواندن:

نوشتن:

استماع:

صحبت كردن:

امتیاز/نمره CLB:
سلب مسئولیت

وبسایت وی والت هیچ ادعایی در مورد صحت ، کامل بودن ابزار ها ندارد و نتیجه ای که توسط هر یک از ماشین حساب ها / ابزار مبدل ما ارائه شده است ، بسیار سعی شده که برای ارائه نتیجه صحیح عملکرده باشد .


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی