dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

شرایط مختلفی که شما نیازی به LMIA نخواهید داشت

https://vwalt.com/link/lDwCgB

شرایط معافیت از LMIA کانادا طبق گفته IRCC، اگر یکی از شرایط زیر شما را داشته باشید، واجد شرایط درخواست مجوز کار بدون نیاز به LMIA هستید: مجوز کار پس از فارغ...

لیست مشاغل معاف از LMIA نیوفاندلند و لابرادور برای مهاجرت به کانادا

https://vwalt.com/link/K4nIFv

مشاغل معاف از LMIA نیوفاندلند و لابرادور کانادا نیوفاندلند و لابرادور اقدامات جدیدی را برای کمک به کارفرمایان جهت استخدام نیروی خارجی در برنامه مهاجرت...

برنامه IEC کانادا و وضعیت ضمنی: آنچه شما باید بدانید

https://vwalt.com/link/bhZztw

وضعیت ضمنی برنامه ویزای کار تجربه بین المللی IEC کانادا هر ساله ، کانادا تحت برنامه تجربه بین المللی کانادا " (International Experience Canada (IEC " از هزاران جوان و فارغ التحصیل جوان بلندپرواز استقبال...

ویزای کار کانادا برای نیرو متخصص تولیدات تلویزیونی و فیلم

https://vwalt.com/link/TEgKFA

مجوزهای کار کسب شده از طریق این گروه از شرط دریافت ارزیابی اثر بازار کار (LMIA ) مستثنی هستند . اگرچه از LMIA معاف است ، اما اتباع خارجی باید کلیه مقررات...

ویزای کار کانادا برای بازدید کنندگان بیزینس در صنعت سرگرمی

https://vwalt.com/link/BowdNz

این اشاره به دسته ای از اتباع خارجی است که قصد کار در کانادا را دارند که به دلیل ماهیت و / یا مدت زمان کاری که باید در کانادا انجام شود ، نیازی به اجازه کار ندارند. از آنجا که ارزیابی اثر...

برنامه جابجایی بین المللی IMP : انطباق کارفرما

https://vwalt.com/link/afIhgW

برنامه IMP کانادا مسئولیت های کارفرمای کانادایی کارفرما باید: ترتیب مزایای جبران خسارت کارگران و پوشش پزشکی هنگام ورود کارگر به کانادا را طبق نیاز استان یا سرزمین تنظیم...

فرآیند اجازه کار موقت کانادا

https://vwalt.com/link/AkWlw0

اجازه کار موقت کانادا هر ساله ، نزدیک به 300000 کارگر خارجی با مجوزهای موقت کار در کانادا به سر می آیند. اگرچه برخی استثنائات وجود دارد ، به عنوان یک قاعده کلی ، کارگران خارجی برای کار...

توافق مشارکت بین اقیانوس آرام – مجوزهای کار CPTPP

https://vwalt.com/link/K0Ua6q

اجازه کار کار CPTPP توافق جامع و مترقی برای مشارکت بین اقیانوس آرام - مجوزهای کار CPTPP توافق جامع و مترقی برای مشارکت اقیانوس آرام (CPTPP) یک توافقنامه تجارت آزاد بین کانادا و 10 کشور دیگر در منطقه آسیا و...


بازگشت بازگشت
کپی شد!