اطلاعات کاربردی بازار کار کانادا

بازار کار کانادا چگونه است ؟

بازار کار کانادا

بازار کار کانادا بسیار قوی است جهت ادامه رشد اقتصادی و به دلیل کمبود مهارت در بسیاری از صنایع دولت کانادا بر ضرورت جذب نیروی کار خارجی و مهاجران تاکید دارد.

رویکرد کانادا به مهاجرت پذیری نکته ی جدیدی نیست ، اما چندین مولفه در جهان حال تغییر است.

  1. در حالی که بیکاری در جهان رشد میکند کانادا سرزمین فرصت ها بازار کار گسترده تری را ارایه میدهد و همچنین با توجه به جمعیت محدود این کشور نیاز مبرمی به نیروی کار برای اشتغال در کانادا دارد.
  2. جمعیت کم ، کشور گسترده : این دو عامل باعث شده اند تا ا کانادا در صدر کشور های جهان برای مهاجرت باشد .
  3. قوانین مهاجرتی : قوانین مهاجر پذیر کانادا باعث شده است که این کشور مقصد بسیاری از مهاجرین سرتاسر دنیا شود و میزبان تعداد بالایی مهاجر در سال های اخیر در زمینه کاری ، مهاجرت تحصیلی ، مهاجرت سرمایه گذاری ، مهاجرت کاری و … باشد

این سه نمونه فقط بخشی کوچکی از حقیقت ها و فرصت های مهاجرت به کانادا است.
بنابراین چنانچه شما دارای مهارت و تجربه و حد شرایط خاص کاری هستید و علاقمند به تجربه ی پتانسیل های بیشتر خود در زمینه ی شغلی خود هستید و رشد مالی و فردی برای شما مهم است کانادا میتواند جزو اولین انتخاب های شما باشد.


بیشتر بخوانید:

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023