ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
    ورود
      تیکت عمومی 28681
    پاسخ برای تیکت شماره 28667