منو درباره ما تماس با ما اخبار

ترجمه مدارک به انگلیسی تایید دادگستری یا وزارت امور خارجه برسد

vwalt.com/link/122

پاسخ بله برای اقامت و خیر برای ویزا های موقت است مگر اینکه دقیقا سفارت ار شما بخواد که این کار رو بکنید. در ادامه مطلب پاسخ سایت سفارت در خصوص ترجمه ی مدارک را میتوانید مشاهده کنید و اگر خود...