منو درباره ما تماس با ما اخبار

آیا امکان مهاجرت بدون سربازی وجود دارد

vwalt.com/link/489

آیا امکان مهاجرت بدون سربازی وجود دارد اولا سربازی در ایران همه میدوند که در حالت کلی خدمت سربازی اجباریه یعنی نظام وظیفه اجباره یعنی شما باید اجباری خدمت کنید. این جای صحبت نداردحالا خود...