اروپا سوئد کار
31 دسامبر 2020

تدریس زبان انگلیسی در سوئد با مدرک تافل


جهت مشغول به کار شدن در کشور سوئد در زمینه تدریس زبان انگلیسی و همچنین ورود به بازار کار رشته زبان انگلیسی در کشور سوئد، متقاضیان مدرک معتبر دانشگاه، گواهینامه تدریس و یا مدرک تافل (TEFL(Teaching English as a Foreign... بیشتر

ویرایش: 25 ژانویه 2021

 

segoup

به اشتراک گذاشتن با

به بهبود این صفحه کمک کنید