آلمان زندگی
2 ژانویه 2021

برترین وبسایت ها برای مهاجرین آلمان


بهترین وبسایت های آلمان برای مهاجران چندتا سایت برای اوسبیلدونگ یابی در آلمان: 1_ joboerse.arbeitsagentur.de2_ ihk-lehrstellenboerse.de3_ ausbildungplus.de4_ aubi-plud.de5_ ausbildung.de6_ azubi.de بهترین سایت های خانه اجاره ای در آلمان: 1_... بیشتر

ویرایش: 13 نوامبر 2022
26 ژانویه 2021

نظم در آلمان


افسانه نظم در آلمان ما آلمانی ها تصور می کنیم که دموکراسی ما بهترین دموکراسی در دنیاست، زندگی روزمره در آلمان بدون دغدغه جریان دارد، ما قهرمان صادرات، مدافع... بیشتر

ویرایش: 4 فوریه 2023

آیا از حقوقی که در آلمان به‌ عنوان مادر به شما تعلق می‌گیرد آگاه هستید؟


حقوقی شما در آلمان به ‌عنوان مادر چند تا از حقوق اساسی مادر را برای شما نام می‌برم و برای هرکدام مختصری توضیح می‌دهیم: کیندر گلد Kindergeld به همه افرادی که در آلمان زندگی می‌کنند و بچه‌دارند تعلق... بیشتر

ویرایش: 4 فوریه 2023

 

segoup

به اشتراک گذاشتن با

به بهبود این صفحه کمک کنید