dark
قالب تیره سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت تیره راحت تر هستید آن را فعال کنید.

نکات مهم برای درخواست ویزای توریستی آمریکا

https://vwalt.com/link/JsjlGU

چند نکته در رابطه با ویزاهای توریستی آمریکا: ۱- درخواست ویزاهای توریستی آمریکا صرفا با تکمیل و ارسال فرم DS-160 به صورت آنلاین انجام می شود. ۲- درخواست ویزاهای توریستی جز در مواردی که...

مدارک مورد نیاز ویزا توریستی آمریکا

https://vwalt.com/link/hsnnk8

ویزا توریستی آمریکا تکمیل فرم Ds 160دریافت وقت سفارت از طریق سایت زیر و پرداخت وجه ویزاais.usvisa-info نکته: این سایت برای وقت ویزا نامزدی و ازدواج هم استفاده می‌شود ترجمه و اصل شناسنامه و کارت...


بازگشت بازگشت
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    کپی شد!