dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دسته " جابجایی "

انتقال لوازم شخصی و منزل به آمریکا

https://vwalt.com/link/SerMwY

قوانین انتقال وسایل منزل پس از مهاجرت به آمریکا افرادی که به آمریکا مهاجرت می کنند می توانند لوازم شخصی و وسایل منزل خود را تا ده سال از تاریخ اولین ورودشان به آمریکا بدون پرداخت هزینه...

ارسال بسته پستی از آمریکا به ایران

https://vwalt.com/link/ZMF1Bm

تجربه ارسال بسته پستی از آمریکا به ایران معرفی سایت: برای ارسال پست از آمریکا به ایران وبسایت 17track.net این امکان را دارد تا اگر بسته‌ی پستی‌ای را با شرکت...

ارزیابی WES (وس) برای آمریکا

https://vwalt.com/link/UxykAT

گزارش موسسه WES (ارزیابی وس) ارزشیابی مدارک تحصیلی، تطبیق دادن دستاوردهای آکادمیک شما با استانداردهای تحصیلی در ایالات متحده و کانادا است. این گزارش به نهادهایی مثل مؤسسات آموزشی،...


بازگشت بازگشت
کپی شد!