تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دسته " سین نامبر کانادا "

نحوه دریافت شماره بیمه اجتماعی یا سین نامبر SIN کانادا

https://vwalt.com/link/2ZCrfk

درخواست برای دریافت شماره بیمه اجتماعی کانادا متقاضیان سین نامبر SIN کانادا هم اکنون می­توانند به صورت آنلاین برای دریافت آن اقدام کنند. دریافت شماره بیمه اجتماعی در...

کارفرمایان کانادایی بدون شماره بیمه اجتماعی SIN باید دستمزد پرداخت کنند

https://vwalt.com/link/Bpos9Q

اداره مهاجرت کانادا تصریح کرده است که کارفرمایان کانادایی باید به خارجی ها حقوق پرداخت کنند حتی اگر هنوز شماره بیمه اجتماعی (SIN) خود را نداشته باشند. اشخاص باید ظرف سه روز...

سین نامبر SIN کانادا یا شماره ملی

https://vwalt.com/link/2JIHi8

این شماره برای شناسایی افرادی که در کانادا کار می کند و افرادیکه نیاز به استفاده از مزایا و خدمات دولتی کانادا دارند بکار برده میشود . همه تازه واردین به کانادا ملزم به درخواست این شماره می باشند....


بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی
کپی شد!