dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دسته " بررسی اجمالی "

آفریقا مشترک آفریقا بررسی اجمالی

آنچه که باید درمورد آفریقا بدانید

https://vwalt.com/link/Ub1BwL

آشنایی با آفریقا آفریقا یا اِفریقا دومین قاره پهناور جهان (پس از آسیا، و دومین؛ در متد قاره آمریکای شمالی/ قاره آمریکای جنوبی، پس از آسیا)، است که با مساحتی...


بازگشت بازگشت
کپی شد!