تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

دسته " آفریقای مرکزی "

وی والت آفریقا آفریقای مرکزی

همه چیز درمورد زندگی در آفریقای مرکزی

https://vwalt.com/link/w0A30w

زندگی در آفریقای جنوبی در کشور آفریقا مرکزی افراد بیکاری بیش از 6 هزار نفر هستند که دولت این کشور در صدد است که نرخ افراد بیکار را کاهش دهد اینطور که شواهد نشان می دهد نرخ مشارکت نیروی کار در...


بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی
کپی شد!