منو درباره ما تماس با ما اخبار

واتساپ مرجع آمریکا و کانادا

مجموعه گروه های واتساپ مهاجرتی و زندگی در خارج

مهم: قبل از عضویت موارد زیر را مطالعه کنید.

لینک عضویت :
در انتهای این صفحه قرار گرفته است.

توجه : هر سه صفحه واتساپ مطالب کاملا مشترک انتشار میشود
به دلیل محدودیت در تعداد ممبر در واتساپ صفحه دوم و سوم نیز تشکیل شده است

** چنانچه مشاهده شود فردی در هر بیش از یک عضو است از همه اخراج میشود **
پس انتظار میرود این قانون را حتما رعایت کنید.

امیدواریم که مفید واقع شود

با احترام
مرجع آمریکا و کانادا

لینک عضویت در صفحه 1 :
کلیک کنید

لینک عضویت در صفحه 2:
کلیک کنید
لینک عضویت در صفحه 3:
کلیک کنید