dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

بریتیش کلمبیا به دلیل کرونا تا 30 هزار دلار به کسب و کار شما کمک میکند

اخبار آمریکا کانادا اخبار بریتیش کلمبیا بریتیش کلمبیا به دلیل کرونا تا 30 هزار دلار به کسب و کار شما کمک میکند

مقیم بریتیش کلمبیا هستید و از کرونا آسیب دیده اید؟ دولت بی.سی تا ۳۰ هزار دلار به کسب و کار شما کمک میکند

اگر کسب و کاری دارید که از پندمیک آسیب جدی دیده است دولت بریتیش کلمبیا از شما میخواهد برای دریافت کمکهای ویژه مالی درخواست دهید.

30 هزار دلار کمک بریتیش کلمبیا به کسب و کار ها

این کمکها بین ۱۰ تا ۳۰ هزار دلار به کسب و کارهای خُرد و همچنین متوسط (با دو تا ۱۴۹ کارمند در چهار ماه از سال) پرداخت میشود و از روز جمعه ۱۸ دسامبر شرایط شمول آن تغییراتی کرده است. اگر بیزنس شما مرتبط به توریسم باشد تا ۴۵ هزار دلار بسته به شرایط به شما تعلق میگیرد.

*اگر پیش از ۱۸ دسامبر درخواست داده اید نیاز به درخواست مجدد ندارید

در شرایط شمول آمده مالکان بیشتر سهام شرکت (بیزنس) میبایست مقیم بی.سی باشند و بیزنس دست کم ۱۸ ماه فعالیت کرده باشد. بیزنس میبایست در بی.سی ثبت شده و مالیات پرداخت کرده باشد.

اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت