dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

محدودیت 20 ساعت کار دانشجویان بین المللی کانادا برداشته شد

اخبار آمریکا کانادا اخبار سراسری کانادا محدودیت 20 ساعت کار دانشجویان بین المللی کانادا برداشته شد

کانادا به دانشجویان بین المللی اجازه می دهد بیش از 20 ساعت در هفته خارج از دانشگاه کار کنند

بدلیل آنکه کارفرمایان کانادائی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در یافتن و حفظ کارگران مورد نیاز خود در این دوره از بهبود و رشد اقتصادی مواجه هستند، محدودیت ساعت کاری دانشجویان (20 ساعت در هفته) برداشته شد!
از 15 نوامبر 2022 تا 31 دسامبر 2023 دانشجویان بین‌المللی می‌توانند بدون محدودیت، خارج از محیط کالج یا دانشگاه به شکل تمام وقت کار کنند.

توجه داشته باشید که اجازه کار خارج از محیط آموزشی باید در مجوز تحصیل دانشجویان قید شده باشد.

منبع: canada.ca

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت