dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

10 شغل پردرآمد در آلمان

اروپا آلمان کار 10 شغل پردرآمد در آلمان

لیستی از مشاغل پردآمد در آلمان

وزیر :
وزارت در آلمان سالانه از 14 هزاریورو در ماه یا 168 یورو در سال درآمد دارد.

مشاور قانون :
حقوق سالانه مشاوران از 30 تا 46 هزار یور شروع میشود و با گذشت زمان و پیشرفت آنها در فعالیت های شغلی شان به 220 تا 370 هزار یورو سالانه خواهد رسید.

مهندس سازه :
حداقل درآمد 64 هزار یورو، با افزایش دانش و تجربه افزایش حقوق از 138 تا 168 هزار یورو خواهد بود.

متخصص IT :
آنها سالانه بطور میانگین 66 هزار یوروکسب میکنند، که با افزایش دانش و تجربه آنها حقوق سالانه آنها 81000 یورو تخمین زده میشود. مدیر فناوری اطلاعات (متخصصین IT) سالانه 124000 یورو درآمد خواهد داشت.

مشاور حقوقی :
متوسط درآمد سالانه در شرکت های متوسط به 70 هزار یورو و در شرکت های بزرگ به 80 هزار یورو افزایش خواهد داشت.

دستیار پزشک :
میانگین درآمد برای این افراد از 85 هزار یورو تا 150 هزار یورو سالانه متفاوت است.

مسئول آزمایشگاه :
میانگین درآمد این افراد سالانه 123 هزار یورو می باشد.

مدیر فروش :
مدیران فروش با تجربه معمولا تا میزان 134 هزار یورو سالانه درآمد خواهند داشت.

سرمایه گذاران بانکی :
این افراد میتوانند سالانه تا 150 هزار یورو در اولین سال استخدام داشته باشند. و با افزایش تجربه در این زمینه میتوانند تا 300 هزار یورو یا بیشتر در هر سال درآمد داشته باشند.

مدیر اجرایی :
مدیران شرکت هایی که دارای 25 کارمند یا کمتر باشند سالانه تا 170 هزار یورو در آمد داشته باشند و این در حالی است که شرک هایی با 500 تا 1000 کارمند، تا 807 هزار یورو سالانه درآمد دارند.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت