آلمان کار

10 شغل پردرآمد در آلمان

لیستی از مشاغل پردآمد آلمان


وزیر :
وزارت در آلمان سالانه از 14 هزاریورو در ماه یا 168 یورو در سال درآمد دارد.


مشاور قانون :
حقوق سالانه مشاوران از 30 تا 46 هزار یور شروع میشود و با گذشت زمان و پیشرفت آنها در فعالیت های شغلی شان به 220 تا 370 هزار یورو سالانه خواهد رسید.


مهندس سازه :
حداقل درآمد 64 هزار یورو، با افزایش دانش و تجربه افزایش حقوق از 138 تا 168 هزار یورو خواهد بود.


متخصص IT :
آنها سالانه بطور میانگین 66 هزار یوروکسب میکنند، که با افزایش دانش و تجربه آنها حقوق سالانه آنها 81000 یورو تخمین زده میشود. مدیر فناوری اطلاعات (متخصصین IT) سالانه 124000 یورو درآمد خواهد داشت.


مشاور حقوقی :
متوسط درآمد سالانه در شرکت های متوسط به 70 هزار یورو و در شرکت های بزرگ به 80 هزار یورو افزایش خواهد داشت.


دستیار پزشک :
میانگین درآمد برای این افراد از 85 هزار یورو تا 150 هزار یورو سالانه متفاوت است.


مسئول آزمایشگاه :
میانگین درآمد این افراد سالانه 123 هزار یورو می باشد.


مدیر فروش :
مدیران فروش با تجربه معمولا تا میزان 134 هزار یورو سالانه درآمد خواهند داشت.


سرمایه گذاران بانکی :
این افراد میتوانند سالانه تا 150 هزار یورو در اولین سال استخدام داشته باشند. و با افزایش تجربه در این زمینه میتوانند تا 300 هزار یورو یا بیشتر در هر سال درآمد داشته باشند.


مدیر اجرایی :
مدیران شرکت هایی که دارای 25 کارمند یا کمتر باشند سالانه تا 170 هزار یورو در آمد داشته باشند و این در حالی است که شرک هایی با 500 تا 1000 کارمند، تا 807 هزار یورو سالانه درآمد دارند.

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023