نروژ ویزا و مهاجرت

⁠معیارهای اقامت در نروژ

اقامت در نروژ

معیارهایی وجود دارد که باید قبل از فکر مهاجرت به نروژ توسط شخص سرمایه گذار مورد تقاضا در دسترس باشد و ما پنج مورد از آنها را مشاهده خواهیم کرد:

سریع: تابعیت از طریق سرمایه گذاری در نروژ و مهاجرت اقامت سرمایه گذاری نروژ نیازی ندارد که یک شخص به مدت طولانی سرمایه گذاری کند. این یکی از مواردی است که باید بدانید تابعیت توسط سرمایه گذاری چقدر قانونی است. در اکثر کشورها، طی چند ماه تابعیت از طریق سرمایه گذاری باید آماده شود.

عمومی: این برنامه صرف نظر از کشور یا ملیت شما برای همه افراد است. به شرطی که یک فرد سرمایه گذاری در نروژ انجام دهد، شهروندان می توانند از آن بهره مند شوند.

برنامه سازمان یافته: برای مهاجرت اقامت سرمایه گذاری نروژ فردی که می خواهد گذرنامه دوم بگیرد، باید مطمئن باشد که یک ساختار سازمان یافته با مقدار مشخصی از سرمایه وجود دارد که باید پرداخت شود.

حقوقی: باید چیزی وجود داشته باشد که نشان دهد برنامه مهاجرت اقامت سرمایه گذاری نروژ قبل از استفاده واقعی است یا تقلبی.

بشر دوستانه:‌ شخص باید درخواست خود را به اداره مهاجرت ارائه کند. این کار را می توان یا در هنگام ورود به مرز کشور نروژ و یا ظرف هشت روز کاری پس از ورود به نروژ در اداره سازمان مهاجرت در یک مرکز بسته و یا بازداشتگاه انجام داد و پس از انجام مصاحبه و گرفتن قبولی به شما اقامت داده می شود .


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023