تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

کمبود شدید پرستار در آلمان و تلاش برای جذب نیرو از خارج

وی والت اخبار اخبار اروپا کمبود شدید پرستار در آلمان و تلاش برای جذب نیرو از خارج

کمبود پرستار در آلمان و تلاش برای جذب نیرو کار خارجی

آلمان از کمبود کادر پزشکی رنج می برد که در طول سالهای اخیر بدتر شد. در بخش های مراقبت های ویژه، 12 درصد از موقعیت های شغلی خالی مانده است.

کمبود مداوم پرستاری در آلمان

آلمان چند سالی است که با کمبود پرسنل پرستاری در بیمارستان های خود مواجه بوده و این کمبود در طول سال گذشته تشدید شده است. در سالهای اخیر، حدود 14000 موقعیت شغلی برای کارکنان پرستاری ریجستر شده در کلینیک های سراسر آلمان خالی باقی ماندند و 8000 شغل دیگر در بخش مراقبت های ویژه خالی ماندند.

Gerald Gaß، رئیس انجمن بیمارستان‌های آلمان (DKG)، فاش کرد که تعداد مشاغل خالی برای پرستاران عادی معادل حدود 6 درصد از کل موقعیت‌های شغلی در بخش‌های عادی است، در حالی که تعداد مشاغل خالی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه برابر است با حدود 12 درصد.

به گفته Gerald Gaß، کمبود پرسنل در سال‌های اخیر به طور تصاعدی بدتر شده است، به طوری که پنج سال پیش تنها حدود 3900 جای خالی در بخش‌های عادی وجود داشت.

بدون پرسنل ذخیره در بیمارستان های آلمان

Gerald Gaß اعتراف کرده است که تلاش برای پر کردن این همه جای خالی بسیار سخت بوده است. وی گفت: ما عملاً ذخیره ای برای جبران کمبود نیرو نداریم. این یک وضعیت بسیار دشوار است، به خصوص در مواقع استرس زیاد.» 

در طول سال گذشته، به طور متوسط ​​17 هفته طول کشید تا یک جای خالی پرستاری معمولی توسط یک نیرو ماهر پر شود، در حالی که 21 هفته طول کشید تا یک جای خالی متخصص فشرده پر شود.

Gerald Gaß توضیح داد که دلایل زیادی برای کمبود نیرو وجود دارد، یکی از این دلایل این است که بچه‌های بومی یا بازنشسته شده‌اند، یا در حال بازنشستگی پیش از موعد هستند. علاوه بر این، تعداد فزاینده ای از کارمندان برای مرخصی والدین مرخصی بیشتری می گیرند و پرستاران مستقر در شهرها مجبورند کمبود پرستار در مناطق روستایی را پوشش دهند. اغلب نیروی کار را تا حد خود کشانده است. این منجر به یک مارپیچ رو به پایین می شود، زیرا بسیاری از پرستاران باقی مانده  به دلیل افزایش حجم کار شغل خود را ترک کردند .

منبع: iamexpat.de

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی