ثبت نام لاتاری اطلاعات کاربردی ثبت نام لاتاری

کشور های واجد شرایط در لاتاری آمریکا

کشور های مجاز برای ثبت نام لاتاری گرین کارت در 2024

در جدول زیر مشخص می کند که “متولدین” کدام کشور ها برای چه سالی واجد شرایط برای ثبت نام لاتاری گرین کارت هستند.

نکته: متولدین ایران جز دسته آخر یعنی دیگر کشور ها قرار میگیرد.


کشور های واجد شرایط برای ثبت نام لاتاری آمریکا (سال مالی) – جدول را به سمت چپ حرکت دهید

کشور 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 Bangladesh Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No
 Brazil Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Canada No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 China[a] No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Colombia Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Dominican Republic No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Ecuador Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 El Salvador No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Guatemala Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes
 Haiti Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Honduras Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No
 India No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Jamaica No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Mexico No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Nigeria Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No
 Pakistan Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Peru Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes
 Philippines No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Poland Yes Yes Yes No No No No Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Russia Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 South Korea No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Taiwan No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 United Kingdom[b] No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Venezuela Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No
 Vietnam No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Others Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

  1. ↑ [a] شامل ماکائو فقط برای DV-2002 و هنگ کنگ فقط از لاتاری 2022.
  2. ^ [b] به استثنای ایرلند شمالی . از جمله مناطق وابسته به جز هنگ کنگ .

کدام کشور ها برای لاتاری مجاز هستند ؟

متولدین ایران و کشور هایی که جز جدول بالا نیستند برای DV-2024، جز کشور های واجد شرایط هستند، جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده لیست کامل کشور های واحد شرایط لطفا دستورالعمل DV 2023 را از طریق این لینک دریافت کنید.

کدام کشور ها برای لاتاری مجاز نیستند ؟

برای DV-2024 ، متولدین کشورهایی که بیش از 50،000 متولد این کشورها در پنج سال گذشته به ایالات متحده مهاجرت کرده اند (در جدول بالا با “NO” مشخص شده اند):

کانادا، چین (سرزمین اصلی)، جمهوری دومینیکن، السالوادور، هند، جامائیکا، مکزیک، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان، بریتانیا و کشورهای دیگر. مناطق وابسته (به جز ایرلند شمالی و هنگ کنگ) و ویتنام. از آن زمان، بنگلادش، برزیل، کلمبیا، هائیتی، هندوراس، نیجریه، پاکستان و ونزوئلا به فهرست اضافه شده اند و در حال حاضر در آن هستند، تایوان از آن حذف شده است و اکوادور، گواتمالا، پرو، لهستان و روسیه در فهرست افراد واجد شرایط نبوده و خارج شده است که نشان دهنده تغییر سطوح مهاجرت از این کشورها است.

ماکائو فقط برای DV-2002 به عنوان بخشی از چین واجد شرایط نبود که دوره ورود آن (اکتبر 2000) پس از انتقال حاکمیت ماکائو از پرتغال به چین (دسامبر 1999) اما قبل از تصویب قانون سیاست ماکائو (دسامبر 2000) بود. تصریح کرد که قوانین ایالات متحده با ماکائو مانند قبل از انتقال رفتار خواهد کرد. هنگ کنگ به عنوان یک کشور جداگانه برای قرعه کشی در نظر گرفته شد و از ابتدا واجد شرایط بود، اما از DV-2022 به عنوان بخشی از چین واجد شرایط نبود.

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023