تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

مجموعه کتاب ها و منابع آیلتس


کتاب ها و منابع برای آزمون انگلیسی آیلتس IELTS

جهت دسترسی به کتاب ها و منابع آیلتس لیست شده در زیر، لطفا به این لینک مراجعه کنید.

محتویات این مطلب:

[پنهان]

آیلتس جنرال:

1.1. هر 3 کتاب Complete IELTS به همراه فایل های صوتی و کتاب Workbook.
1.2. هر 4 کتاب Mindset for IELTS به همراه تمام فایل های صوتی، ماژول های آموزشی و ویدئوهای مربوطه.
1.3. کتاب Ready for IELTS به همراه فایل های صوتی.
1.4. کتاب های آکادمیک و جنرال Top Tips به همراه نرم افزار مربوطه.
1.5. کتاب آموزشی و تست Barron’s IELTS 4th 2016 همراه با فایل های صوتی.

Grammar:

2.1. کتاب Advanced Grammar in Use.
2.2. هر 3 کتاب گرامر Betty Azar به همراه فایل های صوتی مربوطه.
2.3. ویدئوهای آموزشی گرامر Betty Azar مربوط به کتاب آخر ایشان.
2.4. دو نسخه از کتاب English Grammar in Use.
2.5. کتاب Essential Grammar in Use به همراه فایل های صوتی.
2.6. کتاب Grammar for IELTS به همراه فایل های صوتی.

Listening:

3.1. تمام پادکست های BBC 6 Minutes مربوط به سال 2008.
3.2. تمام پادکست های BBC 6 Minutes مربوط به سال 2009.
3.3. تمام پادکست های BBC 6 Minutes مربوط به سال 2010.
3.4. تمام پادکست های BBC 6 Minutes مربوط به سال 2011.
3.5. تمام پادکست های BBC 6 Minutes مربوط به سال 2012.
3.6. تمام پادکست های BBC 6 Minutes مربوط به سال 2013.
3.7. تمام پادکست های BBC 6 Minutes مربوط به سال 2014.
3.8. تمام پادکست های BBC 6 Minutes مربوط به سال 2015.
3.9. تمام پادکست های BBC 6 Minutes مربوط به سال 2016.
3.10. تمام پادکست های BBC 6 Minutes مربوط به سال 2017.
3.11. تمام پادکست های BBC 6 Minutes مربوط به سال 2018.
3.12. کتاب Collins Get Ready for IELTS Listening Pre-intermediate به همراه فایل های صوتی.
3.13. کتاب Collins Listening for IELTS به همراه فایل های صوتی.
3.14. هر دو کتاب Improve Your Skills – Listening & Speaking به همراه فایل های صوتی.
3.15. کتاب Listen Here! به همراه فایل های صوتی.
3.16. هر 4 کتاب Real Listening & Speaking به همراه فایل های صوتی.
3.17. هر 3 کتاب Tactics for Listening به همراه فایل های صوتی و کتاب Workbook.
3.18. هر 3 کتاب Tune In به همراه فایل های صوتی.

Reading:

4.1. هر 5 کتاب Active Skills for Reading به همراه پاسخنامه.
4.2. کتاب Collins Get Ready for IELTS Reading Pre-intermediate.
4.3. کتاب Collins Reading for IELTS.
4.4. هر دو کتاب Improve Your Skills – Reading.
4.5. 3 نمونه مجله Reader’s Digest.
4.6. هر 4 کتاب Select Readings به همراه فایل های صوتی و نرم افزار مربوطه کتاب.
4.7. کتاب Inside Reading سطح Intro “”.
4.8. کتاب Inside Reading سطح 1″”.
4.9. کتاب Inside Reading سطح 2 “”.
4.10. کتاب Inside Reading سطح 3 “”.
4.11. کتاب Inside Reading سطح 4 “”.

Speaking:

5.1. کتاب Collins Get Ready for IELTS Speaking Pre-intermediate به همراه فایل های صوتی.
5.2. کتاب Collins Speaking for IELTS به همراه فایل های صوتی.
5.3. کتاب Speak Now 1 (همراه پاورپوینت های گرامر، ویدئوها و نرم افزار آموزشی و فایل های صوتی) .
5.4. کتاب Speak Now 2 “”.
5.5. کتاب Speak Now 3 “”.
5.6. کتاب Speak Now 4 “”.

Test Books:

6.1. کتاب تست Barron’s IELTS Practice Exams.
6.2. کتاب تست The Official Cambridge Guide to IELTS.
6.3. کتاب تست آکادمیک Cambridge Practice Tests for IELTS 07.
6.4. کتاب تست آکادمیک Cambridge Practice Tests for IELTS 08.
6.5. کتاب تست آکادمیک Cambridge Practice Tests for IELTS 09.
6.6. کتاب تست آکادمیک Cambridge Practice Tests for IELTS 10.
6.7. هر دو کتابهای تست (جنرال با اکادمیک) Cambridge Practice Tests for IELTS 11.
6.8. Cambridge Practice Tests for IELTS 12.
6.9. Cambridge Practice Tests for IELTS 13.
6.10. Cambridge Practice Tests for IELTS 14.
6.11. Cambridge Practice Tests for IELTS 15.
6.12. هر دو کتاب تست Collins Practice Tests for IELTS.
6.13. کتاب تست Oxford Preparation & Practice Listening & Speaking.
6.14. کتاب تست Oxford Practice Test – Peter May.
6.15. هر 3 کتاب تست IELTS Practice Test Plus.
6.16. نسخه با کیفیت کتاب تست IELTS Practice Test Plus 3.
6.17. هر دو کتاب تست IELTS Test Builder.
6.18. کتاب تست IELTS Trainer .
6.19. هر دو کتابهای تست (جنرال با اکادمیک) IELTS Trainer 2.

Vocabulary:

7.1. کتاب Barron’s Essential Words for IELTS به همراه فایل های صوتی.
7.2. کتاب Collins Vocabulary for IELTSبه همراه فایل های صوتی.
7.3. هر دو کتاب Collocations in Use.
7.4. کتاب Essential Idioms in English.
7.5. هر دو کتاب Focus on Vocabulary.
7.6. هر دو کتاب Idioms in Use.
7.7. هر 3 کتاب Oxford Word Skills.
7.8. هر دو کتاب Phrasal Verbs in Use.
7.9. هر دو کتاب Vocabulary for IELTS.
7.10. هر 4 کتاب Vocabulary in Use.

Writing:

8.1. کتاب Barron’s Writing for the IELTS.
8.2. کتاب Collins Get Ready for IELTS Writing Pre-intermediate.
8.3. کتاب Collins Writing for IELTS.
8.4. هر دو کتاب Improve Your Skills – Writing.
8.5. هر 5 کتاب Longman Writing به همراه کتاب Longman Essay Activator.
8.6. کتاب آموزشی IELTS Advantage Writing Skills.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی