dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

کانادا الزامات مهاجرت در کلاس خانوادگی ، اسپانسرشیپ را کاهش می دهد

اخبار آمریکا کانادا اخبار سراسری کانادا کانادا الزامات مهاجرت در کلاس خانوادگی ، اسپانسرشیپ را کاهش می دهد

برنامه اسپانسرشیپ کانادا

کانادا الزامات برای متقاضیان مهاجرت در کلاس خانوادگی را کاهش می دهد تا به مردم اجازه دهد از عزیزانشان حمایت مالی (اسپانسری) کنند ، حتی اگر درآمدشان به دلیل ویروس کرونا از دست رفته باشد (مقدار قابل قبول شرایط عادی نباشد) .

سیاست جدید عمومی و موقت کانادا می گوید که ، کانادایی هایی که اسپانسر اعضای خانواده خود هستند مجبور نیستند ۳۰ درصد بیشتر از حداقل شرط درآمد برای منطقه خود در سال ۲۰۲۰ را ارئه دهد. اسپانسر ها همچنین می توانند کمک مالی بیمه اشتغال را در محاسبه درآمد خود در سال جاری حساب کنند (برخلاف کمک مالی ویژه EI) .

این تغییرات برای اسپانسرهای کبک اعمال نمی شود ، زیرا این استان برنامه اسپانسرشیپ خود را دارد.

حامیان مالی باید همچنان حداقل درآمد لازم و سایر شرایط درخواست مربوط به سایر سالهای مالیاتی مرتبط را داشته باشند. این بدان معناست که در هر سال مربوطه دیگر ، آنها نیاز به 30 درصد درآمد اضافی دارند و فقط می توانند از کمک مالی ویژه بیمه اشتغال برخوردار شوند.

این اقدامات جدید مربوط به کانادایی هایی است که از طریق برنامه والدین و پدربزرگ و مادربزرگ (PGP) اقدام می کنند ، ( برای برنامه PGP که از 13 اکتبر آغاز شده است). همچنین اسپانسرین برای موارد زیر می تواند اقدام کنند:

  • همسران و شرکای عرفی
  • کودکان وابسته ؛
  • خواهر و برادرهای کوچک ، خواهر زاده ها و برادرزاده ها و فرزندان بزرگ که پدر و مادرشان فوت کرده اند. و
  • بستگان اسپانسر، صرف نظر از سن ، اگر اسپانسر هیچ یک از اقوام نزدیک را نداشته باشد.

این الزامات جدید از تاریخ 2 اکتبر به اجرا درآمد و با بررسی کلیه درخواست های واجد شرایط پایان می یابد.

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه اسپانسرشیپ

در دستورالعمل های جدید وزیران به امضای وزیر مهاجرت ، مارکو مندیچینو ، دلیل این معافیت به دلیل چالش های مالی است که کانادایی ها در طی شیوع ویروس کرونا با آن روبرو بوده اند. بسیاری از مشاغل مجبور به تعطیلی یا کاهش کارکنان شدند و از این رو بسیاری از افراد ادعای کمک مالی بیکاری یا از دست دادن درآمد را داشتند.

در دستورالعمل های مندیچینو : “در نتیجه بیماری همه گیر COVID-19 ، نیاز به درآمد سال مالیاتی 2020 برای برخی از اسپانسرین دشوار تر خواهد بود ،” این می تواند منجر به عدم درخواست متقاضیان اقامت دائم از طریق برنامه اسپانسرشیپ شود ، در نتیجه هدف این سیاست موقت و جدید اجرای عدالت است ، یعنی برای کسانی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند نیز بتوانند درخواست ارائه دهند.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت