dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

کانادا مهاجرت را به جذب بیش از 400،000 نفر در سال افزایش می دهد

اخبار آمریکا کانادا اخبار سراسری کانادا کانادا مهاجرت را به جذب بیش از 400،000 نفر در سال افزایش می دهد

افزایش مهاجرت به کانادا

طبق برنامه مهاجرت که روز جمعه توسط ماركو منديچينو (وزیر مهاجرت کانادا) ارائه شد ، اتاوا پذیرش مهاجرت را به شرح زیر افزایش داد ؛

  • پذیرش 411,000 نفر در سال 2021 ، 
  • 411،000 نفر در سال 2022 و
  • 421،000 نفر در سال 2023.

قبل از همه گیری ویروس کرونا ، در برنامه قبلی پذیرش 351،000 مهاجر در 2021 و 361،000 در 2022 تعیین شده بود که خب اکنون افزایش یافته است و می توان گفت به علت جبران خسارات ناشی از ویروس کرونا است.

طبق آمار منتشر شده ، 60 درصد (برای پذیرش جدید مهاجران) در کلاس اقتصادی قرار دارند و گروه بعدی کلاس خانواده است و پس از آنها ملتجیان هستند.

کانادا اعلام کرد:

“مهاجرت برای عبور از تاثیرات بسیار کرونا ، همچنین برای بهبود اقتصاد کوتاه مدت و رشد اقتصادی بلند مدت ما ضروری است. کانادایی ها دیده اند که مهاجران تازه واردان در بیمارستان ها و مراکز مراقبت چه نقشی به سزایی دارند.” 

“همانطور که به دنبال بهبود وضعیت در تمامی امور هستیم ، مهاجران جدید نه تنها با مهارت های لازم خود به پیشرفت کسب و کار ما کمک می کنند ، بلکه شغل نیز ایجاد می کنند. 

“برنامه ما کمک خواهد کرد تا برخی از شدیدترین کمبودهای نیروی کار را برطرف کرده و جمعیت ما را افزایش دهد تا کانادا در صحنه های جهانی رقابت کند.”

برنامه مهاجرت 2021-2023 کانادا

کلاس مهاجرتبرنامه های مهاجرت202120222023
برنامه ریزی کلی برای اقامت دائم کانادا401،000411000421،000
اقتصادینیرو متخصص فدرال108،500110،500113،750
کلاس تجاری فدرال100010001000
پایلوت اقتصادی: پرستار خانگی؛ 
پایلوت کشاورزی و مواد غذایی ؛ 
پایلوت مهاجرت روستایی و شمالی
85001000010،250
پایلوت مهاجرت آتلانتیک600062506500
برنامه های استانی8080081،50083000
نیرو ماهر و
برنامه های تجاری کبک
برنامه مهاجرت کبک را ببینیدتعیین می شودتعیین می شود
جمع کل کلاس اقتصادی232،500241،500249،500
خانوادههمسران ، شرکا عرفی
و فرزندان
80،00080،00081000
پدر و مادر و پدر/مادربزرگ23،50023،50023،500
جمع کل کلاس کل خانواده103.500103.500104،500
ملتجیان و افراد تحت حمایتافراد تحت حمایت در کانادا و
افراد وابسته در خارج از کشور
23،50024،50025000
ملتجیان اسکان داده شده –
با کمک دولت
125001250012500
ملتجیان اسکان داده شده –
با حمایت خصوصی
225002250022500
ملتجیان اسکان داده شده –
مخلوط ویزا – ارجاع دفتر
100010001000
کل ملتجیان و افراد تحت حمایت59،50060،50061000
بشردوستانه و غیرهبشر دوستانه و سایر موارد550055006000

برنامه مهاجرت کانادا در کلاس اقتصادی

اکثر پذیرش مهاجران جدید از طریق کلاس اقتصادی کانادا ، که شامل سیستم محبوب و موفق اکسپرس اینتری است ، صورت می گیرند .

تعداد افرادی که از طریق برنامه های سیستم اکسپرس اینتری به کانادا مهاجرت خواهند کرد به شرح زیر خواهد بود:

  • در سال 2021 تعداد 108،500 نفر ،
  • در سال 2022 به 110،500 نفر و
  • در سال 2023 به 113،750 نفر .

همچنین با برنامه ریزی 254300 نفر نیز از طریق برنامه های استانی به کانادا مهاجرت خواهند داشت که به شرح زیر است:

  • 80800 برای 2021 ،
  • 81،500 برای 2022 و
  • 83،000 در 2023 .

سیستم اکسپرس اینتری که بخشی از برنامه های استانی نیز شامل این سیستم میشود به شرح زیر است:

این برنامه شامل مهاجرت کبک نیز می شود که این هفته برنامه خود را برای پذیرش از 47500 مهاجر جدید در سال 2021 اعلام کرد (کبک به دلیل کاهش مهاجرت در 2020 که بر اثر کرونا بوده است پذیرش 7000 نفر بیشتر را اعلام کرد که جبران کاهش مهارجرت سال 2020 شود).

برنامه مهاجرت کانادا در کلاس خانواده

میزان مهاجرت در کلاس خانواده کانادا نیز قرار است طی سه سال آینده رشد کند.

پیش بینی می شود طبق برنامه کانادا اعداد به شرح زیر باشد:

از 103،500 در سال 2021 و 2022 به 104،500 در سال 2023 برسد.

از این تعداد:

80،000 نفر در طی سال های 2021 و 2022 و 81000 نفر در سال 2023 به گروه همسران ، شرکای عرفی و فرزندان تعلق می گیرد ،

و 23،500 نفر طی این دوره سه ساله (2021-2022-2023) به مادر و پدر و پدربزرگ ، مادر بزرگ ها تعلق می گیرد.

برنامه مهاجرت کانادا در کلاس ملتجیان و افراد تحت حمایت

کلاس ملتجیان و افراد تحت حمایت کانادا نیز طی سه سال آینده رشد خواهد کرد.

این طرح 590000 ملتجی را در سال 2021 و 60،500 نفر را در سال 2022 پذیرش می کند ، و این پذیرش تا سال 2023 میلادی به 61000 نفر می رسد.

این تعداد کانادا را به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در جهان برای پذیرش ملتجیان و افراد تحت حمایت بشردوستانه قرار میدهد.

مهاجرت کانادا در سال 2020

برنامه مهاجرت 2021-2023 پس از تلاطم 2020 به دلیل بحران COVID-19 ارائه شد.

سفرهای بین المللی از ماه مارس به شدت محدود شده و مرز با ایالات متحده بسته شده است ، و در نتیجه تعداد ورود مهاجران جدید به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

کانادا قصد دارد از 341،000 مهاجر جدید را تا پایان سال 2020 پذیرش کند ، اما به طور قابل توجهی کمتر از این تعداد خواهد بود و هیچ نشانه ای از برداشتن محدودیت ها دیده نمی شود و یا متاسفانه به دلیل شرایط موجود جهانی امکان بازگشایی مرز نیز وجود ندارد.

تا هشت ماه یعنی آگوست 2020 ، کانادا 128،430 پذیرش اقامت دائم را ثبت کرده است. در مدت مشابه سال 2019 ، 228،430 بوده است.

این امر پس از آن صورت می گیرد که کانادا رکورد جدیدی یعنی با بیش از 341،000 اقامت دائم جدید را در سال 2019 برای پذیرش مهاجران در 2020 پذیرفته است.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت