تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

چک لیست برندگان لاتاری بعد از نامه دوم


چک لیست برندگان لاتاری برای مصاحبه

اقدامات بعد از گرفتن نامه دعوتی برای مصاحبه (نامه 2nl)، برای سفارت های اصلی را در لینک های زیر میتوانید ببینید. لطفاً قبل از مصاحبه ویزای مهاجرتی خود در سفارت آمریکا در آنکارا، ترکیه؛ ایروان در ارمنستان؛ ابوظبی در امارات متحده عربی،‌ مراحل گفته شده در لینک های زیر را دنبال کنید .

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی