dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

چهار بورسیه پستداک در آمریکا

اخبار آمریکا ایالات متحده اخبار بورسیه آمریکا چهار بورسیه پستداک در آمریکا

۱- اطلاعات بورسیه
     چهار موقعیت پستداک در آمریکا
    رشته های بهداشت عمومی، حوزه سلامت، و سلامت مادر و فرزند: 

۲- شرایط مورد نیاز
    رزومه
    انگیزه نامه
    مهارت کافی در زبان انگلیسی

3- اطلاعات تکمیلی
    کشور مورد پذیرش: تمامی کشورها
    برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیر مراجعه نمایید:

چهار موقعیت پستداک در آمریکا

1. Postdoctoral Fellow in LGBTQ Public Health and HIV

2. FDA Postdoctoral Fellowship in Glycobiology

3. Post-Doctoral Research Associate, Health Promotion and Disease Prevention, Robert Stempel College of Public Health

4. UNC Center of Excellence Maternal and Child Health Postdoctoral Program


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت