تحصیلات ویزای تحصیل در مدارس کانادا

چند نوع پروگرم فرانسه در مدارس كانادا است؟

برنامه های فرانسه در مدارس کانادا

چند نوع پروگرم فرانسه در مدارس كانادا هست ؟ سه نوع:

1. French Immersion
2. Core French
3. Extend Frech

French Immersion

پروگرمي است براي بچه هايي كه اصلا زبان فرانسه صحبت نميكنند و يكي از انها از سينيور كيندر گارتن ياهمان پايه دو پيش دبستاني شروع ميشود و تا پايان گريد سه تمام سابجكتها فرانسه است به جز موارد جزيي و از گريد ٤ كم كم سابجكتهاي انگليسي بيشتر ميشود و به صورت نصفه روز از گريد ٦ تا ٨ در خواهد امد. اين پروگرم طوري طراحي شده كه دانش اموز تا گريد ١٢ توانايي يادگيري فرانسه را داشته باشد

Extended French

پروگرم پروگرمي است كه دو نوع ميباشد جونيور اكستند فرنچ و سينيور اكستند فرنچ


Junior extend french

از گريد ٤ تا ٨ ميباشد و دانش اموزان ٥٠ درصد از تايم مدرسه شان را فرانسه ميخوانند و سابجكتهاي كه فرانسه تدريس ميشود شامل: هنر ، و سابجتهاي انگليسي ، رياضي ، ساينس به انگليسي اموزش داده ميشود و براي دانش اموزاني كه در منزل فرانسه صحبت نميكنند ميباشد و شروع ژانويه هر سال ثبت نام انجام ميشود
از گريد ٨ تا ١٢ دوره سينيور اكستند فرنچ ميباشد


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023