اطلاعات ویزا و مهاجرت کانادا اطلاعات کاربردی مهاجرت کانادا

قواین کانادا در واکنش با ارائه اطلاعات نادرست متقاضیان مهاجرت

اخراج از کانادا؛ پیامد اطلاعات نادرست متقاضیان مهاجرت

بررسی پرونده توسط وکلای مهاجرت، می تواند به جلوگیری از بروز اشکال کمک کند

ارسال اطلاعات یا اسناد نادرست به «اداره مهاجرت و شهروندی کانادا»(IRCC)  یک جرم سنگین تلقی شده، و می تواند عواقب بسیار جدی در پی داشته باشد. این نوع کلاهبرداری تحت عنوان «ارائه اطلاعات نادرست» شناخته می شود.

کلاهبرداری در ارائه مدارک، می تواند در موارد زیر باشد:

 • پاسپورت و مدارک سفر
 • ویزا
 • مدارک تحصیلی، و مدارک کار یا کارآموزی
 • گواهی های تولد، ازدواج، طلاق، ابطال ازدواج، یا مرگ
 • گواهی های سؤپیشینه

ارائه اطلاعات در مصاحبه با افسران «IRCC» نیز کلاهبرداری به شمار می آید.

در صورت ارسال مدارک یا اطلاعات جعلی، اداره مهاجرت درخواست متقاضی را رد خواهد کرد. متقاضی همچنین:

 • حداقل به مدت 5 سال از ورود به کانادا منع خواهد شد
 • سابقه کلاهبرداری به صورت دائمی در پرونده ایشان درج خواهد شد
 • وضعیت اقامت دائم یا شهروندی کانادا را از دست خواهد داد
 • متهم به ارتکاب جرم خواهد شد
 • از کانادا اخراج خواهد شد.


اقدامات «IRCC» برای جلوگیری از کلاهبرداری

اداره مهاجرت با شرکای خود برای جلوگیری از کلاهبرداری در ارائه مدارک، در ارتباط است، و همچنین بر آموزش افسران مربوط در سراسر جهان تمرکز دارد. شرکای کانادا عبارتند از:

 • آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA)
 • پلیس سوار سلطنتی کانادا (RCMP)
 • خدمات پلیس خارجی
 • دفاتری که مدارک هویت و وضعیت شهروندی را صادر می کنند

«IRCC» در حال همکاری با «CBSA» و «RCMP» است تا پروسه بیومتریک را انجام دهد؛ به این معنا که برای تأیید هویت افراد، از اثر انگشت و عکس پرسنلی استفاده خواهد کرد.

اطلاعات بیومتریک به کاهش تقلب در ارائه هویت، کمک می کند.

شایان ذکر است که بررسی دقیق پرونده توسط یک وکیل مهاجرت باتجربه، می تواند به جلوگیری از بروز هرگونه اشکال کمک کند.

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023