تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

پنج قانون طلايی برای صحبت كردن زبان انگليسی

وی والت مشترک کشورها اطلاعات کاربردی آزمون و یادگیری زبان پنج قانون طلايی برای صحبت كردن زبان انگليسی

صحبت كردن زبان انگليسی

1. Don’t study grammar too much : خیلی گرامر نخونید

Studying grammar will only slow you down and confuse you. You will think about the rules when creating sentences instead of naturally saying a sentence like a native. Remember that only a small fraction of English speakers know more than 20% of all the grammar rules. 

مطالعه ی گرامر شمارو کند و گمراه می کند،وقتی می خواهید جمله ای رو بسازید شما فکر می کنید به قوانین به حای اینکه طبیعی جمله رو بیان ،کنید، یادتان باشد انگلیسی ها فقط 20% از گرامر را بلد هستند 

2. Learn and study phrases:اطلاحات را بخوانید و یاد بگیرید

If you know 1000 words, you might not be able to say one correct sentence. But if you know 1 phrase, you can make hundreds of correct sentences. If you know 100 phrases, you will be surprised at how many correct sentences you will be able to say. Finally, when you know only a 1000 phrases, you will be almost a fluent English speaker. 

اگر 1000 کلمه بلد هستید ممکن نتونید یک جمله ی صحیح بیان کنید ، اما اگر یک اصطلاح رو بدانید می تونید 100 تا جمله بسازید ، شگفت زده میشید وقتی می بینید چقدر جمله ی درست رو می تونید بگید، سرانجام وقتی 1000 اصطلاح رو بفهمید تقریبا روان صحبت می کنید 

Don’t translate :When you want to create an English sentence, do not translate the words from your Mother tongue. The order of words is probably completely different 

ترجمه نکنید : وقتی می خواید یه جمله ی انگلیسی بگید ان را به زبان مادریتان ترجمه نکنید ، ترتیب کلمان احتمالا کاملا متفاوت می باشد 

3. Reading and Listening is NOT enough. Practice Speaking what you hear!: خوندن و گوش کردن کافی نیست ، اون چیزی رو که میشنوید تمرین کنید 

Speak out loud the material you are listening to and practice what you hear. Practice speaking out loud until your mouth and brain can do it without any effort. By doing so, you will be able to speak English fluently. 

مواردی که شما می شنوید را با صدای بلند صحبت کنید و تمرین کنید چیزی که می شنوید ، تمرین صحبت با صدای بلند را تا زمانی که مغذ و دهان شما بتونن این کا رو بدون هیچ تلاشی انجام دهند ادامه دهید ، به 
واسطه ی این شما می تونید انگلیسی رو روان صحبت کنید 

4. Submerge yourself: خودتون رو در موقعیت قرار دهید

There are also some people who study abroad and learn very little. That is because they went to an English speaking school, but found friends from their own country and didn’t practice English. You don’t have to go anywhere to become a fluent English speaker. You only need to surround yourself with English. You can do this by making rules with your existing friends that you will only speak English

ادمای زیادی هستند که در خارج تحصیل می کنند اما خیلی کم یاد می گیرند ، دلیلش اینه که اونها میرند کلاس انگیلیسی اما دوستای هم زبون رو پیدا میکنند و تمرین نمی کنند ، شما نیازی ندارید به خارج برید برای یاد گرفتن انگلیسی ، فقط نیاز دارید خودتان را در موقعیت قرار دهید شما می تونید با دوستان موجودتون قوانینی بذارید که فقط انگلیسی صحبت کنید 

5. Study correct material مطالعه ی موارد صحیح 

If you practice the incorrect sentence, you will have perfected saying the sentence incorrectly. Therefore, it is important that you study material that is commonly used by most people. 

اگر موارد نا درست رو تمرین کنید ، شما در گفتن جملات نا درست عالی می شوید ، بنابر این ، خیلی مهم است که مطالعه کنید مواردی که بیشتر مردم به کار می برند


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی