تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

پرستاری در تورنتو ، انتاریو کانادا

وی والت آمریکا کانادا اطلاعات کاربردی مشاغل کانادا پرستاری در تورنتو ، انتاریو کانادا

پرستاری در کانادا

در انتاریو ارزیابی مدارک گروه پرستاری بر عهده College of Nurses of Ontario یا CNO است که می توان آن را معادل نظام پرستاری انتاریو دانست. در گذشته پرستارانی که در خارج از کانادا تحصیل کرده بودند مدارکشان را مستقیما به این مرکز از طریق وبسایت CNO برای ارزیابی شدن ارسال می کردند ولی از آگوست 2014 برخی قوانین تغییر نمود و پس از آن پرستاران باید مدارکشان را به National Nursing Assessment Service یا (NNAS) ارسال نمایند.

نحوه ثبت نام:  ابتدا وارد وبسایت nnas.ca شده و در آنجا به قسمت How to apply بروید. در این بخش یک کتابچه راهنما وجود دارد که به شکل pdf .برای مشاهده این فایل اینجا کلیک کنید و به دقت بخوانید. تمامی مدارک لازم و هزینه ها در آن قید شده است.

سپس با دادن اطلاعات درخواستی برای خود یک ID و پسورد بسازید تا با استفاده از آن بتوانید وارد بخش ثبت نام شوید. برای ثبت نام اطلاعات شما در بخش های مختلفی چون education که مربوط به تحصیلتان است،  registration که مربوط به نظام پرستاری کشوری است که شما در آن تحصیل و کار کرده اید و employment که مربوط به محل کارتان است و conditions درخواست می شود.

دقت کنید که قبل از تایید و submit  کردن اطلاعات به اصلاح آنها بپردازید چون پس از اینکار بسیاری از اطلاعات شما ثابت شده و قابل تغییر نخواهند بود.

بخشی بنام examination  نیز دارد که مربوط به ارائه مدرک ایلتس است، پر کردن این بخش برای ثبت نام مورد نیاز نمی باشد بنابراین این قسمت را خالی بگذارید و به بخش بعدی بروید. پس از انجام مراحل ذکر شده، جهت تکمیل ثبت نام به قسمت payment رفته و به وسیله کارت اعتباری هزینه را که به دلار امریکا می باشد پرداخت کنید.

پس از آن فرمهایی برای شما باز خواهد شد که باید دانلود نموده و پرینت کنید سپس بخش مربوط به خودتان را امضا نموده و تاریخ بزنید و فرمها را بر اساس عنوان به دانشگاه محل تحصیل، نظام پرستاری و محل کار خود ببرید تا توسط این مراکز پر شده و مستقیما از طریق این مراکز به آدرسی که در پایین فرمها قید شده ارسال گردند.

نکات مهم:

اگر به مشکلی برخوردید می توانید در قسمت contact به NNAS ایمیل بزنید و آنها پاسخ سوال شما را خواهند داد. در صورت لزوم می توانید با شماره تلفنی که در سایت NNAS ذکر شده با این مرکز که در امریکا قرار دارد تماس بگیرید.

زمانیکه مقطع تحصیلی مورد نظرتان را انتخاب می کنید به کلمه LPN دقت کنید این کلمه براساس سیستم پرستاری امریکا نوشته شده که معادل RPN انتاریو است البته توضیحات لازم در کنار آن ذکر شده ولی در نگاه اول ممکن است شما را دچار اشتباه کند.

مدارک مربوط به هر مرکز باید توسط خود مرکز پست شود اگر احیانا یکی از مراکز از پست کردن مدارکتان اجتناب کرد از ایشان بخواهید که درب پاکت محتوی مدارک را مهر و موم کرده و آدرس پستی مرکز را به عنوان فرستنده روی پاکت بنویسید طوریکه شما فقط تحویل دهنده آن به پست باشید.

منظور از گزینه population در فرم محل کار جمعیتی است که شما با آن کار می کردید و می تواند شامل زنان، مردان و کودکان با ذکر رده سنی باشد مثلا زنان و مردان سالمند. در نهایت مدارک شناسایی عکس دار خود را کپی و برابر اصل کرده و جداگانه بفرستید.

پس از دریافت مدارک شما توسط NNAS، آنها به وسیله ایمیل با شما در تماس خواهند بود و شما می توانید از طریق ID و پسوردی که در وبسایت NNAS ساخته اید مراتب را پیگیری کنید.

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ پرستاران ﻋﺰﻳﺰى ﻛﻪ ﻋﺎﺯﻡ اﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻫﺴﺘند

ﺑﺮاﻱ RN و lpnﺩﺭ NNAS ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺰﻧﻴﺪ

ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺪاﺭﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻭﺳﻪ  ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﻗﺘﮕﻴﺮ و ﭘﺮ ﺩﺭﺩﺳﺮهست اﻧﺠﺎﻡ  دهيد ﻓﻘﻄ اﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﻟﺞ ﺭا ﺑﺠﺎﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻴﻜند.

ونکوور شرایط کاملا متفاوت است .و فقط در تورنتو این شرایط زبان وجود دارد.در بقیه ایالات شما نیازمند پاس کردن زبان هستید و باید ایلتس 7 داشته باشید.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺭﺟﻴﺴﺘﺮﻳﺸﻦ پرستاری ﺩﺭ اﻧﺘﺎﺭﻳﻮ

ﺗﻤﺎﻡ اﻳﺎﻻﺕ ﺑﺠﺰ ﻛﺒﻚ ﭘﺮﻭﺳﻪ اﺯ اﭘﻼﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ NNAS ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸود ﻛﻪ ﺩﺭ آنجا ﻣﺪاﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻛاﺭﻱ Assess مى شود. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ regulatory body ﻫﺮ اﻳﺎﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸود، ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ CNO هست ﭼﻮﻥ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺟﻮاﺏ assessment  و اﺯ NNAS ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮاحل ﺑﻌﺪﻳﺶ ﻓﻌﻼ ﻣﺸﺨﺺ نیست.

ﻗﺒﻞ اﺯ ﭘﺮﻭﺳﻪ NNAS ﻗﺒﻼ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ CNO اﭘﻼﻱ ﻣﻴﻜﺮﺩﻳﻢ. اﺯ 2013 ،CNO ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺎﻧﺎﺩا ﺣﺘﻲ US ﺭا ﻫﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪاﺭد و ﻳﻚ اﻣﺘﺤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻲ OSCE  ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﻣﻴﻜﻨد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨد ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﭼﻪ ﻛﻮﺭﺳﻬﺎﻳﻲ براى RN ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬراند، و ﭼﻮﻥ اﻳﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ University  اﻧﺠﺎﻡ ﺑﺸود و ﺗﻨﻬﺎ York University ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 50 ﻧﻔﺮ را اﺯﺑﻴﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮﻩ اﻣﺘﺤﺎﻥ  زبان و ﻣﻌﺪل ﺩﺭﻭﺱ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻴﻜﻨد، ﺑﻴﺸﺘﺮ بچه ها ﺑﻪ ﺳﻤﺖ RPN ﻳﺎ ﻫﻤﻮﻥ LPN اﻳﺎﻻﺕ ﺩﻳﮕر ﻣﻴﺮوند، RPN ﻣﻌاﺩﻝ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙلم است.

ﺑﻂﻮﺭ ﻧﺮﻣﺎﻝ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاهد RPN بخواند ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ را ﺩﺭ ﻛﺎﻟﺞ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮاند( ﻛﺎﻟﺞ Centennial ﭘﺮﻭﮔﺮﻡ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺩاﺭد ﺑﺮای  (Internationally Educated Nurse) IENs (. اكنون بسيارى اﺯ پرستاران اﻳﻦ ﺭاﻩ را اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ کنند؛ ﭼﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﻧﺎﺩاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻴﺮند  و ﻫﻢ ﺩﺭ اﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻣﻲ ﺗﻮانند ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﺁﻱاﻟﺘﺲ اﺭاﻳﻪ ﺑﺪهند

و ﻫﻢ ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ OSAP در حين تحصيل ميتوانند استفاده كنند (اﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺎﻟتى است  ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ NNAS میتوانند ﻣﻮﻗﻊ اﭘﻼﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺯﺑﺎﻥ اﺭائه ندهند ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺬﺭاندن ﻛﻮﺭﺱ ﻛﺎﻟﺞ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻴﻮﺭﺳﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﻴﺶ میاید همان ﻣﺪﺭك ﻛﺎﻓﻴست) ﺑﺮاﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻟﺞ (ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺎﻟج و ﻳﻮﻧﻴورسيتى)  ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩﺵ را ﺩاﺩ. اﮔﺮ ﻧﻤﺮﻩ ﻟاﺯﻡ را ﻧﻴاوريد

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه تان اﺯ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺗﺮﻡ ﺯﺑﺎﻥ در همان ﻛﺎﻟﺞ باید بگذرونید، بعد وارد ﻛﻼﺳﻬﺎﻱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭى ميشويد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧاﻃﺮ ﭘﺮﻭﺳﻪ ي اﻓﺮاﺩﻛﺎﻣﻼ  ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﺩاﺭد و ﻫﻴﭻ ﺩﻭ نفری ﻣﺜﻞ ﻫﻢ نیستند و ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪﺗﻲ ﻫﻢ ﻧمى شود ﺩاﺷﺖ.

در حال حاضر اين شرايط در آنتاريو اعمال ميشود.

نكات قابل توجه براى دوستان پرستار

  • دوستان پرستارى كه پى آر دارنحتما فرم NNAS رو قبل از اقدام به هر كارى پر كنن و بفرستن؛ چون پروسش زمانبره. براى پر كردن فرم ها هم دفترچه راهنماش رو حتما بخونين.
  • ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ و ﺑﺮاﻱ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ آﻣﺎﺩﻩ ﺑكنن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻢ ﺗﺎ ﻭاﺭﺩ ﻛﺎﻧﺎﺩا ﻧﺸﻴﺪ و ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻧﻜﺬﺭﻭﻧﻴﺪ ﻧمى ﺗﻮﻧﻴﺪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ و ﺑﺪﻳﺪ.
  • ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺎﻧﺎﺩا برای اﭘﻼﻱ NNAS میشه کرد، اﻭﻟﻴﻦ ﻗﺪﻡ یعنی ﺭﺟﻴﺴﺘﺮﻳﺸنه. nnas.ca
  • همونطور که در بالا هم گفته شد لطفا قبل از اقدام به پر كردن فرم هاى NNASدفترچه راهنماى NNAS را كامل مطالعه كنيد تا از هدر رفتن وقت و نوشتن اطلاعات اشتباه جلوگيرى شود.

 آزمونNCLEX

این آزمون بیشتر تمرکز بر مباحث پاتولوژی و فیزیولوژی دارد. سوالاتی مربوط به سیستم مراقبت های بهداشتی آمریکا نیز در آن به چشم می خورد. هدف این آزمون پاسخگویی به نیاز بیماران با تکیه بر تست دانش پرستاری و بررسی آن از لحاظ کاربردی می باشد. این بیماران از اقشار مختلف جامعه مانند افراد، خانواده ها، گروه ها و جوامع هست.

یک امتحان آنلاین حاوی 265 سوال و 5 ساعت زمان هست. هر 75 سوال یه تایم استراحت اختیاری داره. ممکنه همان 75 سوال اول پاس شین. هر سوال بر اساس جواب سوال قبلی میاد. اگه درست بزنی سختتر میشه و اگر غلط جواب بدی آسونتر میشه. اگر میانگین جوابها از حد نصاب بالاتر بره پاسی و اگر بیاد پایین اونقدر ادامه میدی تا بالاخره یا پاس شی یا fail تا زمانت تموم بشه. روی هر سوالی از 75 به بعد امتحان میتونه تموم بشه با یه تشکر.24 تا 48 ساعت بعد نتیجش بهتون ایمیل میشه.

سوالات چند مدل داره. تستی هست. پروسیجری هست که بهم ریخته باید مرتب کنی. بصورت شکل هم هست که باید روش مثلا نشون بدی صدای دوم قلب رو کجا میشه شنید.

هر کی بخواد آر ان بشه باید پاس کنه. مگه قبلا یکبار پاس کرده باشد . فکر کنیم سه بار میتوانید امتحان بدهید واگر نشد باید دوباره کورس بگيرید.


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی