تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

استقبال از مهاجران در اولویت اصلی کانادا باقی خواهد ماند

وی والت اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار سراسری کانادا استقبال از مهاجران در اولویت اصلی کانادا باقی خواهد ماند

دولت کانادا تأکید کرده است که استقبال از مهاجران در اولویت اصلی جلسه جدید پارلمان باقی خواهد ماند. هر جلسه جدید پارلمان اهداف دولت را ترسیم می کند. جولی پایت ، فرماندار کل کانادا ، در 23 سپتامبر سخنرانی کرد این دومین جلسه ، از چهل و سومین پارلمان کانادا بود. فرماندار کل نماینده ، ملکه الیزابت دوم است.

مهاجرت کلید پیشرفت اقتصادی کانادا خواهد بود

فرماندار کل برنامه دولت را در جلسه جدید پارلمان تشریح کرد:

1) با کرونا مبارزه کنید و زندگی را نجات دهید
2) تا زمانی که بحران ادامه یابد از مردم و مشاغل پشتیبانی کنید. محافظت از سلامت کانادایی ها برای اقتصاد بهترین است.
3) اقتصاد قوی تری برای کانادایی بهتر بسازید.
4) به عنوان كانادایی برای آنچه كه هستیم بایستید. برابری جنسیتی را ارتقا می دهید.

پایت گفت: مهاجرت کلید حمایت از بهبود اقتصادی COVID-19 کانادا خواهد بود. وی خاطرنشان کرد:

مهاجرت همچنان محرک رشد اقتصادی کانادا است. در حالی که سایر کشورها استعدادهای جهانی را که می تواند به اقتصاد آنها کمک کند رد می کنند ، کانادا فرصتی دارد که از این موقعیت استفاده کند و به عنوان بهترین مقصد استعداد ، سرمایه و مشاغل جهان تبدیل می شود. وقتی مردم کانادا را برای مهاجرت انتخاب می کنند ، به ساخت کانادا هم کمک می کنند و در حمایت از کانادا فداکاری می کنند ، همچنین این باید کانادایی شدن را برای آنها راحت تر کنند … به عنوان بخشی از بهبود اقتصادی کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت برای رشد ، دولت از مهاجرت برای حفظ رقابت کانادا در صحنه جهانی استفاده خواهد کرد.

در این سخنرانی تأکید شد که دولت کانادا به ارائه پشتیبانی های مختلف اقتصادی و اجتماعی درمدت کرونا و فراتر از این مدت برای کمک به تقویت سطح زندگی کانادایی ها ادامه خواهد داد.

این شامل حمایت از درآمد افراد و مشاغل ، از جمله حمایت های هدفمند برای زنان است. زنان بطور نامتناسبی تحت تأثیر اثرات ویروس کرونا قرار گرفته اند و زنان مهاجر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در حالی که مهاجران شاهد بهبود نتایج اقتصادی خود در ماه های اخیر هستند ، به دنبال جهش عمده بیکاری ناشی از محدودیت های ایجاد شده بر اثر COVID-19 در اوایل سال جاری در سراسر کانادا ، زنان مهاجر هنوز در مقایسه با مردان مهاجر عقب مانده اند.

علاوه بر این ، سخنرانی اخیر اهداف کانادا برای ایجاد یک میلیون شغل را توصیف می کند ، اقدامی که به مهاجران تحت تأثیر COVID-19 کمک خواهد کرد.

همچنین دولت از کسانی که قصد خرید خانه در کانادا را دارند پشتیبانی مالی بیشتری خواهد کرد. نرخ مالکیت خانه در بین مهاجران کانادایی بالا است ، اما با گران شدن مسکن در سراسر کشور ، چنین حمایت هایی باعث می شود تا مالکیت خانه برای کانادایی ها و مهاجران بهتر قابل دسترسی باشد.

این سخنرانی به جزئیات نحوه اجرای برنامه های دولت برای مهاجرت نمی پردازد. بیشتر این جزئیات را در نامه های جدید نخست وزیر جاستین ترودو که برای وزرای خود از جمله برای مارکو مندیچینو (وزیر مهاجرت) ارسال کرده است میتوانید مطالعه کنید.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی