تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

برنامه های آزمایشی مهاجرت دائم کبک


مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های پایلوت کبک

کبک برنامه های آزمایشی مهاجرت جدیدی را برای نیرو ماهر food industry، orderlies و technology راه اندازی کرده است تا به نیازهای حیاتی نیروی کار در چندین صنعت کلیدی کمک کند.


بررسی اجمالی

برنامه های آزمایشی کبک برای کمک به استان برای یافتن استعدادهای مورد نیاز خود در چندین بخش که در حال حاضر با کمبود نیروی کار مواجه هستند، توسعه داده شد. وزارت مهاجرت، فرانسه و ادغام (MIFI) در نظر دارد سالانه برای حداکثر 600 متقاضی اصلی به اضافه اعضای خانواده آنها گواهی انتخاب کبک (QSC) را تحت هر یک از سه برنامه آزمایشی صادر کند.

هر سه برنامه آزمایشی تا 1 ژانویه 2026 قابل اجرا خواهند بود.برنامه آزمایشی مهاجرت دائم برای نیرو ماهر در فرآوری مواد غذایی

این برنامه آزمایشی راهی برای مهاجرت دائمی برای نیرو موقت خارجی که مشاغل قابل قبول در بخش پردازش مواد غذایی دارند، ارائه می دهد.

دوره پذیرش درخواست از 3 نوامبر 2021 تا 31 دسامبر 2022 یا تا رسیدن به حداکثر تعداد درخواست برای دریافت است .

الزامات کلی

 • سن 18 سال یا بالاتر؛
 • قصد اقامت برای کار در کبک را داشته باشید.
 • شرایط اقامت در کبک را داشته باشید.
 • قادر به نشان دادن خودکفایی مالی حداقل در سه ماه اول پس از ورود به کبک باشید.

الزامات تحصیلی

 • داشتن مدرک دیپلم مربوط (حداقل دیپلم دبیرستان یا دیپلم حرفه ای کبک در یک برنامه تحصیلی تمام وقت حداقل یک ساله).

شرایط سابقه کار

 • داشتن یک شغل تمام وقت در یک بخش واجد شرایط در کبک؛ یا
 • در یک شغل واجد شرایط، تمام وقت و دستمزد حداقل به مدت 24 ماه در کبک در یک بخش واجد شرایط در طول 36 ماه قبل از تاریخ درخواست کار کرده باشند.
 • تجربه کاری یا شغل باید در یکی از دو بخش واجد شرایط تحت سیستم طبقه بندی صنعت آمریکای شمالی (NAICS) دولت کانادا باشد:
  • NAICS 311 – تولید مواد غذایی؛ یا
  • NAICS 3121 – تولید نوشیدنی

زبان مورد نیاز

 • دانش زبان فرانسه مربوط به سطح 7 (متوسط ​​پیشرفته) را در Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes imigrantes adultes یا معادل آن نشان دهید.

مشاغل هدفمند

سابقه کار یا شغل فعلی باید مطابق با یکی از مشاغل زیر تحت طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) باشد:

NOC 6732 – Specialized cleaner
NOC 8431 – General farm worker, but only in the position of chicken catcher
NOC 9461 – Process control and machine operator, food and beverage processing
NOC 9462 – Industrial butcher and meat cutter, poultry preparer and related worker
NOC 9463 – Fish and seafood plant worker
NOC 9617 – Labourer in food and beverage processing
NOC 9618 – Labourer in fish and seafoodبرنامه آزمایشی مهاجرت دائم برای orderlies

این برنامه آزمایشی مسیری را برای دریافت وضعیت اقامت دائم کانادا به افرادی که قبلاً در کبک زندگی می‌کنند و به‌عنوان متولی، کمک پرستار یا همکاران خدمات بیمار کار می‌کنند، ارائه می‌دهد. این برنامه به دو جریان زیر تقسیم می شود:

 • Work
 • Work-Study

دوره پذیرش درخواست از 3 نوامبر 2021 تا 31 دسامبر 2022 یا تا رسیدن به حداکثر تعداد درخواست برای دریافت است .

الزامات عمومی برای هر دو جریان

 • 18 سال یا بیشتر باشد؛
 • قصد اقامت برای کار در کبک را دارید.
 • شرایط اقامت خود در کبک را داشته باشید.
 • حداقل در سه ماه اول پس از ورود خود به کبک، خودکفایی مالی خود را نشان دهید.
 • دانش زبان فرانسه مربوط به سطح 7 (متوسط ​​پیشرفته) را در Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes imigrantes adultes یا معادل آن نشان دهید.

جریان کار – شرایط خاص

الزامات تحصیلی

 • داشتن مدرک دیپلم مربوط به شغل منظم که پس از اتمام یک برنامه تحصیلی تمام وقت حداقل یک ساله به دست آمده است.
 • دیپلم باید با دیپلم مطالعات حرفه ای (DEP) در کبک مطابقت داشته باشد.

شرایط سابقه کار

 • حداقل 24 ماه سابقه کار در کبک در 36 ماه قبل از تاریخ درخواست. یا
 • حداقل 12 ماه در یک شغل بهداشتی مرتبط با مراقبت های شخصی اولیه در خارج از کبک و حداقل 12 ماه به طور منظم در کبک در طول 36 ماه قبل از تاریخ درخواست.
 • سابقه کار باید به صورت قانونی کسب شده، با حقوق و تمام وقت باشد.

مشاغل هدفمند

سابقه کار یا شغل فعلی باید با کد طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) زیر مطابقت داشته باشد :

NOC 3413 – Nurse aide, orderly and patient service associate.

از طرف دیگر، تجربه کاری ممکن است در خارج از کبک در شغلی غیر از شغل ذکر شده در بالا به دست آمده باشد، باید با یکی از کدهای NOC زیر مطابقت داشته باشد:

NOC 3011 – Nursing coordinator and supervisor
NOC 3012 – Registered nurse and registered psychiatric nurse
NOC 3124 – Allied primary health practitioner
NOC 3233 – Licensed practical nurse
NOC 4412 – Home support worker, housekeeper and related occupations

جریان کار-مطالعه- شرایط خاص

آموزش مورد نیاز

 • مدرک تحصیلات حرفه ای کبک (DEP) را که منجر به انجام این شغل منظم در طول 24 ماه قبل از تاریخ ارائه درخواست شده است، دریافت کرده باشند.
 • برای واجد شرایط بودن برای برنامه تحصیلی کار، متقاضیان باید برنامه کمک مراقبت در منزل و موسسه را با موفقیت به پایان رسانده باشند و دارای دیپلم متوسطه تحصیلات حرفه ای باشند.

سابقه کار مورد نیاز

 • داشتن حداقل 12 ماه سابقه کار به عنوان یک کارمند در کبک که در 24 ماه قبل از تاریخ درخواست و پس از تاریخ تکمیل برنامه تحصیلی جمع آوری شده است.
 • تجربه کاری باید به طور قانونی به دست آمده، با حقوق و تمام وقت باشد.
 • پس از تکمیل برنامه تحصیلی، متقاضیان باید توسط یک کارفرمای کبک استخدام شوند و مجوز کار دریافت کنند.برنامه آزمایشی مهاجرت دائم برای نیرو ماهر در بخش‌های هوش مصنوعی، فناوری‌های اطلاعات و جلوه‌های بصری

این برنامه آزمایشی مهاجرت دائمی با هدف جذب و حفظ فارغ التحصیلان کبک در زمینه هوش مصنوعی و همچنین استعدادهای بین المللی شاغل در صنعت فناوری در کبک یا افرادی که پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای کبک دارند، انجام می شود.

این برنامه به دو بخش تقسیم می شود:

 • هوش مصنوعی (AI)
 • فناوری اطلاعات و جلوه های بصری (IT/VE)

هدف این برنامه انتخاب 300 فارغ التحصیل و کارمند موقت کبک در بخش هوش مصنوعی و 300 نیرو متخصص خارجی در بخش IT/VE است.

دوره پذیرش درخواست از 3 نوامبر 2021 تا 31 دسامبر 2022 یا تا رسیدن به حداکثر تعداد درخواست برای دریافت است .


الزامات عمومی برای هر دو جریان

 • 18 سال یا بیشتر باشد؛
 • قصد اقامت برای کار در کبک را دارید.
 • در صورت وجود شرایط اقامت خود در کبک را رعایت کرده باشید.
 • حداقل در سه ماه اول پس از ورود خود به کبک، خودکفایی مالی خود را نشان دهید.

زبان مورد نیاز برای هر دو جریان

هر دو جریان در این برنامه شامل پروفایل فرانسوی زبان و غیر فرانسوی زبان است.

 • افرادی که تحت پروفایل فرانسوی زبان انتخاب می شوند باید دانش زبان فرانسه مربوط به سطح 7 (متوسط ​​پیشرفته) را در Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes imigrantes adultes یا معادل آن نشان دهند.
 • افرادی که تحت پروفایل غیر فرانسوی زبان انتخاب می شوند، به طور خودکار در یک برنامه رایگان و شخصی به نام “Accompagnement Québec” ثبت نام می شوند که برای تسهیل روند ادغام در جامعه کبک و حمایت از یادگیری زبان فرانسه طراحی شده است.


جریان هوش مصنوعی – شرایط خاص


نیرو های متخصص خارجی: شرایط تحصیل و تجربه کاری

 • دارای مدرک دیپلم معادل لیسانس کبک و دو سال سابقه کار تمام وقت در مشاغل سطح 0، A یا B بر اساس طبقه بندی ملی مشاغل . یا
 • در سال گذشته قبل از ارسال درخواست، مدرکی معادل مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای کبک دریافت کرده باشید و شغلی را در کبک در بخش هوش مصنوعی داشته باشید یا پذیرفته باشید. دستمزد ناخالص سالانه برای این شغل باید حداقل 75000 دلار باشد اگر کارفرما در خارج از جامعه متروپولیتن مونترال قرار دارد یا حداقل 100000 دلار اگر در جامعه متروپولیتن مونترال واقع شده باشد.


فارغ التحصیلان کبک: شرایط تحصیل و تجربه کاری

 • دارای دیپلم مطالعات عالی تخصصی (DESS)، فوق لیسانس یا دکترا از یک موسسه آموزشی کبک که در 24 ماه گذشته صادر شده است.
 • شغل تمام وقت در کبک در بخش هوش مصنوعی داشته باشید یا پذیرفته باشید.
 • متقاضیانی که دارای دیپلم مطالعات عالی تخصصی (DESS) هستند، باید حداقل به مدت 6 ماه پس از اتمام تحصیلات خود، یک شغل تمام وقت در سطح 0، A یا B طبق طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) داشته باشند.
 • حداقل نیمی از برنامه تحصیلی را به عنوان دانشجو در کبک زندگی کرده باشید.


جریان فناوری اطلاعات و جلوه های بصری – شرایط خاص


آموزش مورد نیاز

 • مدرکی معادل دیپلم کالج کبک – آموزش فنی، یا مدرک لیسانس کبک داشته باشید.

سابقه کار مورد نیاز

 • داشتن یک شغل تمام وقت واجد شرایط برای حداقل 2 سال؛ و
 • یک شغل واجد شرایط تمام وقت با دستمزد ساعتی معادل حداکثر دستمزد متوسط ​​دستمزد شغل خود که در وب سایت Emploi-Québec مشخص شده است داشته باشید یا بپذیرید.


مشاغل هدفمند

سابقه کار یا شغل فعلی باید مطابق با یکی از مشاغل زیر تحت طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) باشد:

NOC 0213 – Computer and information systems manager
NOC 2133 – Electrical and electronics engineer
NOC 2171 – Information systems analyst and consultant
NOC 2173 – Software engineer and designer
NOC 2174 – Computer programmer and interactive media developer
NOC 2241 – Electrical and electronics engineering technologist and technician
NOC 2281 – Computer network technician
NOC 5131 – Producer, director, choreographer and related occupations, 
NOC 5225 – Audio and video recording technician, 
NOC 5241 – Graphic designer and illustrator


فرآیند درخواست برای برنامه های آزمایشی کبک

اگر می خواهید تحت یکی از سه برنامه آزمایشی مهاجرت دائم به کبک مهاجرت کنید، باید درخواست خود را در پلت فرم آنلاین مهاجرت کبک Arrima ارسال کنید.

درخواست برای اقامت دائم کانادا تحت برنامه های کبک یک فرآیند دو مرحله ای را دنبال می کند. ابتدا، متقاضیان باید درخواستی را به دولت کبک ارسال کنند تا گواهی انتخاب کبک (CSQ) را دریافت کنند. پس از اخذ CSQ، متقاضیان می توانند درخواست اقامت دائم را به دولت فدرال ارسال کنند.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی