تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

آیا برای ثبت نام لاتاری به پاسپورت نیاز است؟


الزام پاسپورت برای لاتاری

طبق دستورالعمل رسمی که از لاتاری 2024 آمریکا که منتشر شد الزام داشتن پاسپورت جهت ثبت نام لاتاری لغو شده است.

به این هم توجه باشید در هر صورت به از برنده شدن نیز به پاسپورت نیاز خواهید داشت.

law.georgetown: دولت ترامپ مقرراتی وضع کرده بود تا متقاضیان برای ثبت نام لاتاری گرین کارت را ملزم به داشتن گذرنامه معتبر کند. یک دادگاه حکم به لغو این مقررات داد و از سال جدید برای ثبت نام لاتاری ۲۰۲۴ نیازی ب داشتن پاسپورت نیست.

dvlottery: شرط داشتن گذرنامه معتبر برای قرعه کشی DV برای شرکت در DV-2024 در سال 2022 لغو شد، زیرا دادگاه به دلیل یک اشتباه رسمی آن را باطل اعلام کرد.

منابع:

  1. ravel.state.gov
  2. law.georgetown
  3. news.bloomberglaw
  4. dvlottery
  5. the-american-dream
  6. UWAYEZU DIEUDONNE
مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی