تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

درخواست ویزای آلمان برای پیوست همسر

وی والت اروپا آلمان ویزا و مهاجرت درخواست ویزای آلمان برای پیوست همسر

ویزای آلمان برای پیوست همسر

 1. فرم درخواست برای اقامت بلند مدت/روادید بلند مدت
 2. عکس گذرنامه ای سیاه و سفید و یا رنگی به ابعاد 35 در 45 میلی متر، قدیمی تر از 6 ماه نباشد، زمینه سفید و یا طوسی،بیومتریک.
 3. گذرنامه معتبر
  • حاوی امضاء به همراه دو کپی بر روی کاغذ A4 از صفحات 2 و 3 گذرنامه
  • گذرنامه
 4. Personalausweis آلمانی و یا اقامت همسر شما در آلمان
 5. در روز مصاحبه, علاوه بر مدارک مذکور, ارائه گواهی BAMF نیز مورد نیاز میباشد.
 6. سند ازدواج :ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت که تأیید آن قدیمی تر از یکسال نباشد در موردسند ازدواج از کشور ترکیه می بایست دو کپی ساده از فرم B ارائه گردند. سند ازدواج گرجستانی می بایست دارای آپوستیل باشد.
 7. وکالت جهت ازدواج
  • در صورتی که یکی از زوجین شخصاً در زمان عقد ازدواج در ایران حضور نداشته است. وکیل وموضوع وکالت باید مشخصاً با ذکر نام در وکالت نامه ذکر شده باشند.
 8. شناسنامه زوجین ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت آلمان
 9. در صورت داشتن سابقه ازدواج پیشین: حکم طلاق/گواهی فوت همسر سابق
 10. در صورت ذکر حکم طلاق/گواهی فوت همسر پیشین در سند ازدواج جدید و یا شناسنامه، نیازی به تأییدترجمه از سوی سفارت نمی باشد
 11. گواهی مبنی بر معلومات زبان آلمانی در حد ساده (سطح A1 )
  • عدم ارائه این گواهی می تواند منجر به رد درخواست گردد.
  • بسته به وضعیت اقامتی همسر ساکن آلمان و ارائه به موقع درخواست مربوطه ( fristwahrende Anzeige )بر اساس ماده 29 بند 2 قانون اقامت آلمان، امکان صرف نظر از نیاز به گواهی معلومات زبان آلمانی وجود دارد.
 12. گواهی بیمه درمانی مسافرتی معتبر در آلمان( زمان ارائه روادید)


در صورتی که فرزندتان نیز شما را همراهی می کند، لطفاً علاوه بر مدارک فوق، مدارک ذیل رانیز ارائه نمائید:

 • فرم درخواست برای اقامت بلند مدت/روادید بلند مدت
 • عکس گذرنامه ای سیاه و سفید و یا رنگی به ابعاد 35 در 45 میلی متر، قدیمی تر از 6 ماه نباشد، زمینه سفید و یا طوسی،بیومتریک.
 • گذرنامه معتبرحاوی امضاء برای افراد 12 سال به بالابه همراه دو کپی بر روی کاغذ A4 از صفحات 2 و 3 گذرنامه
 • کارت شناسایی**(Personalausweis ) آلمانی و یا اقامت همسر شما که در آلمان حضور دارد
 • شناسنامه فرزندتان ترجمه آلمانی و یا انگلیسی تأیید شده توسط سفارت المان
 • کارت ملی متقاضی و والدین.
 • گواهی بیمه درمانی مسافرتی معتبر در آلمان (زمان ارائه روادید)


در صورت طلاق و قصد همراه بردن فرزندی از ازدواج پیشین:

 1. حکم دادگاه و یا سند محضری یکی از والدین که کشور را ترک نمی کند
 2. در این مدرک باید حق قطعی حضانت و موافقت پدر یا مادر کودک که از کشور خارج نمی شود و درایران می ماند، مبنی بر خروج و اقامت دائم کودک در آلمان به روشنی ذکر شود.
مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی