dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

مفهوم ویزای مهاجرتی و تغییر استتس آمریکا


توضیح دو مفهوم رایج ولی متمایز ویزای مهاجرتی (immigrant visa) و تغییر (اصلاح) استتس (adjustment of status):

برای دریافت کارت سبز آمریکا از داخل یا خارج از آمریکا می‌توان اقدام کرد.

ویزای مهاجرتی برای افراد خارج از آمریکا:

چنین افرادی که قصد دریافت کارت سبز آمریکا را دارند باید ابتدا وارد این کشور شوند، که از طریق سندی به نام ویزای مهاجرتی صورت می‌گیرد. ویزا در سفارتخانه‌های آمریکا در سطح جهان وابسته به وزارت امور خارجه (Department of State) صادر می‌شود. پس از ورود این افراد با این ویزا، کارت سبز پس از مدتی به آدرس آنان ارسال می‌شود. آمریکا برای افراد خارج از کشور  کارت سبز پست نمی‌کند.

تغییر استتس برای افراد حاضر درون آمریکا:

کسانی که به طور قانونی داخل آمریکا حاضرند و هنوز گرین کارت ندارند یعنی استتس دارند ولی استتس آنها مهاجرتی نیست (مثلا دانشجویان، کارگران خارجی، فارغ‌التحصیلان، توریست‌ها و …) می‌توانند در صورتی که واجد شرایط دریافت کارت سبز باشند برای آن درخواست کنند. به این پروسه تغییر استتس (adjustment of status) گفته می‌شود. این کار از طریق ارسال فرم آی۴۸۵ به سازمان USCIS وابسته به وزارت امنیت میهن (department of homeland security) انجام می‌شود.

نکات: 

● تغییر استتس فقط به افرادی اعمال می‌شود که از قبل با ویزای غیرمهاجرتی داخل آمریکا هستند.

⚠️ کسانی که خارج از آمریکا هستند برای مهاجرت و دریافت کارت سبز تنها می‌توانند از پروسه ویزای مهاجرتی استفاده کنند

● تعداد کل کارت سبز سالانه قابل اعطا در بیشتر کتگوری‌های خانوادگی و  کاری محدود است. همچنین سقفی عددی برای حداکثر کارت سبزی که اتباع هر کشور می‌توانند در هر سال بگیرند وجود دارد. مدیریت هر دوی این سقف‌های کلی و کشوری کارت سبز صادره از هر دو طریق فوق بر عهده وزارت امور خارجه است. این وزارت با صدور ویزا بولتن بر اساس زمان ارسال تقاضای افراد تعیین می‌کند در هر کتگوری کارت سبز/ویزای مهاجرتی برای چه کسانی موجود است.

⚠️ افراد داخل آمریکا هم برای آگاهی از موجود بودن کارت سبز در هر زمان باید به ویزا بولتن وزارت امور خارجه مراجعه کنند.  

منابع: boundlessوزارت امور خارجه آمریکا

مراحل تغییر استتس برای افراد حاضر در آمریکا

مراحل تغییر استتس داخل آمریکا
مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت