dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

ویزای H2B – کارگران موقت آمریکا


شرایط اخذ اقامت و مهاجرت از طریق ویزای H2B آمریکا

دسته ویزای H2B توسط کارفرمایان ایالات متحده استفاده می شود و به طور موقت به استخدام اتباع خارجی ماهر و یا غیر ماهر مبادرت می ورزد. در موقعیت های غیر کشاورزی که کارفرما نیاز به نیروهای کار موقت دارد و شرایط کارگران ایالات متحده مساعد نیس این امر گزینه انتخابی خوبی خواهد بود. بخاطر داشته باشید که شرکت بایستی برنامه ریزی دقیقی برای استخدام اتباع خارجی و برای یک دوره موقت بجا آورد. چرا که نیاز کارفرما برای در اختیار داشتن اتباع خارجی ماهر به صورت موقتی خواهد بود. علاوه بر این، کارفرما بایستی یک ” گواهینامه کار” از وزارت ایالات متحده کار (DOL) صدور نماید که به شرح ذکر شده در ذیل خواهد بود:

• بخاطر داشته باشید که یک تبعه خارجی جایگزین یک کارگر متعلق به ایالات متحده بیکار که واجد شرایط می باشد نخواهد شد.
• شرایط کاری اتباع خارجی با شرایط کار کارگران ایالات متحده به طور مشابهی نخواهد بود. چرا که یک سهمیه H-2B سالانه 66000 برای افراد در نظر گرفته خواهد شد. همسر و فرزندان مجرد و تحت تکفل (زیر 21 سال) ممکن است برای H-4 نیز درخواست دهند.

مدت زمان اقامت از نوع A در ویزای H2B آمریکا

 1. دوره اولیه اقامت اعطا شده به خارجی مراجعه کننده به ایالات متحده که در وضعیت H2B قرار دارد از زمان رجوع وی خواهد بود.
 2. این دوره بایستی به صورت منطقی باشد و نمی تواند فراتر از یک دوره اولیه و بیش ازیک سال گسترش یابد.
 3. برنامه های افزودنی در خصوص اقامت در طول یک سال امکان پذیر است، اما کارمند خارجی می تواند به طور مداوم در ایالات متحده بیش از سه سال به کار مشغول شود.
 4. DOL به طور کار موقتی از سوی کارفرما می باشد که معمولا برای یک دوره دوازده ماه یا کمتر خواهد بود، در شرایط خاص ممکن است این بازده زمانی طولانی تر گردد.
 5. هر تمدید اقامت افراد خارجی بایستی با در درخواست شرکت مورد نظر همراه شود.
 6. اگر فرایند تمدید ویزا مورد نیاز است، کارفرما بایستی نشان دهد که دوره مجوز اولیه برای تکمیل وظایف صورت گرفته است و همچنین بایستی نشان دهد که کارگران آمریکایی واجد شرایط در دسترس نبوده اند.

فرآیند نوع B ویزای H2B آمریکا – برنامه های عمومی

برای به دست آوردن وضعیت H2B و برای کارگران خارجی، شما ملزم به ارائه درخواست برای صدور گواهینامه کار و در اختیار داشتن صلاحیت کافی خواهید بود. با ارسال این درخواست یک و یا چندین افراد خارجی قادر به پر کردن موقعیت های مشابه خواهند بود. فرد همراه با دادن یک درخواست ویزای H2B غیرمهاجرتی و صدور گواهینامه کار بایستی مورد تایید USCIS واقع شود. پس از تصویب این طومار، تبعه خارجی بایستی درخواست خود را در کنسولگری ایالات متحده تایید نماید و برای اخذ ویزای H-2B و مجوز ورود به ایالات متحده نیز تلاش نماید.
در زیر لیستی از مدارک مورد نیاز به همراه دادخواست ویزای H2B و تکمیل فرم I-129 آورده شده است و به شرح ذکر شده در ذیل خواهد بود:
• مدارک و شواهد از استخدام قبلی و از نتایج تلاش های استخدام.
• حمایت از اسناد و مدارک برای توجیه نیاز موقت به کار فصلی
-امضا قرارداد کاری، ارسال نامه ای جهت آگاهی از قصد از مشتریان / ارسال فاکتورهای ماهانه و یا سال گذشته.
-قرارداد کاری سالانه / قراردادکاری چند ساله/ قراردادی که با قرارداد امضا و تاریخی مشخص باشد؛ در واقع از زمانی که کار آغاز می شود و تاریخ پایان قرارداد.
-خلاصه سوابق حقوق و دستمزد ماهانه به مدت یک سال.
• کپی مدارک تحصیلی افرداد خارجی.
• نسخه هایی از تجربه نامه های افراد خارجی.
• به روز رسانی رزومه افراد خارجی.
• اگر برای تغییر وضعیت و یا یک فرمت از وضعیت اقدام می نمایید، کپی از قبل از فرم I-94 و فرم I-797 نیز ضروری می باشد.
توجه: پیشنهاد می شود که تمامی مراحل  انجام شود. (با این حال، در حال حاضر بیگانگان موجود  در ایالات متحده می توانند اقامت خود را بلافاصله پس از ترک دریافت نمایند).

شرایط خاص C.

افراد خارجی ای که در رده H-2B قرار دارند، بایستی فرم استخدام به صورت موقت را تکمیل نمایند. بنابراین، ممکن است اخذ اقامت دائم کمی با دشواری روبرو شود. با این حال یک کارفرما، نیاز خود به کارگران موقت را نیز تایید کرده است و آن را به اثبات رسانیده است.
از آنجا که فرایند تاکید و تایید کارفرما برای مهارت های کارگران مورد نیاز است، افراد ملزم به ارائه یک درخواست H-2B و ثبت نام از قبل برای صدور گواهی نامه کار و یا روادید مهاجرت برای افراد خارجی خواهند بود.

دلیل این امر این است که برنامه یا دادخواست نشان می دهد که کارفرما یک نیاز دائمی به مهارت های افراد خارجی دارد که در این راستا تایید دسته H-2B نیز ضروری خواهد بود.

الزامات مورد نیاز برای اخذ H2B

 وضعیت H2B را می توان برای یک خارجی و یا یک گروه از بیگانگان و یا به طور کلی برای افرادی که هویت خارجی دارند در نظر گرفت. اگر چه امکان جایگزینی بیگانگان در شرایط محدودی می تواند رخ می دهد.
این برای یک کارفرما معمول است که به دنبال ورود تعدادی از کارگران موقت ماهر یا غیر ماهر در هر زمان باشد. بخاطر داشته باشید که همه کارگران بایستی فرم ذکر شده در فوق را در همان محل پرنمایند. کارفرما نیاز کارکنان خاصی را در زمان تقاضا برای صدور گواهینامه کار موقت از وزارت کار نیز انتخاب خواهد کرد.

با این حال، کارفرما بایستی بیگانگانی را که برای فایل H-2B درخواست داده اند را بررسی نماید و پس از تایید USCIS نسبت به اخذ گواهینامه موقت کار مبادرت ورزد. یک استثنا در این مورد وجود دارد چرا که در شرایط اضطراری و یا شرایط خاص، سازمان USCIS  افرادی را استخدام خواهد کرد. اگر فرد کارفرما هویت تمامی کارگران خارجی را در آن زمان نداند و آنان واجد شرایط وموقعیت  H-2B نباشند و سازمان USCIS برای آنان استثنا قائل نشود، این موقعیت و یا فرم برای دیگری یعنی کارگر خارجی با هویت مشخص شده در نظر گرفته خواهد شد. زمانی که دیگر کارگران موقعیت و هویتی مشخص شده ای دارند قادر به تکمیل فرم با ارائه یک کپی و یا اصل مدارک نیز خواهند بود.

گواهینامه بایستی از DOL گرفته شود و پس از آن فرد کارفرما قادر به استخدام یک فرد خارجی و یا یک گروه از بیگانگان نیز خواهد بود.طبقه بندی ویزای H-2B از سوی وزارت کار (DOL) و مشاوره USCIS خواهد بود و این امر به منظور آگاهی از واجد شرایط  و در دسترس بودن کارگران ایالات متحده نیز خواهد بود. چرا که در وحله اول تمامی امتیاز های کاری برای کارگران ایالت متحده آمریکا که واجد شرایط می باشند در نظر گرفته خواهد شد.

دسته H-2B به کارفرمایان مجوز استخدام کارگران خارجی به صورت موقت و در بخش غیر کشاورزی ایالات متحده را خواهد داد البته این امر به شرح ذکر شده در ذیل می باشد:

 • الف) وقوع تنها یک بار
 • ب) در صورت نیاز فصلی
 • ج) در زمان اوج
 • د) به صورت متناوب

استانداردهای تعیین ماهیت موقت از طبقه بندی H-2B

نیاز کارفرما برای استخدام کارگران ماهر خارجی بایستی به صورت موقتی باشد به همین دلیل کارگر خارجی ملزم به تکمیل فرم کار موقت نیز خواهد بود.
توجه: اشتغال به صورت پاره وقت و صدور گواهینامه کار تحت موقعیت H-2B طبقه بندی نخواهد شد.

الف) وقوع تنها یک بار

این  دادخواست بایستی به صورتی باشد که:
• به کارگران برای انجام وظایف در گذشته نیازی نباشد و آنان آینده کاری روشنی داشته باشند.
• درست است که فرایند استخدام دائمی نمی باشد، اما با توجه به رویداد کار به طور موقت، این کار باستی در مدت زمان کوتاهی باشد و اثبات گردد که نیاز به کارگر موقت نیز بوجود آمده است.

ب) نیاز فصلی
درخواست بایستی نشان دهنده ایجاد اشتغال به صورت موقت و در طول یک فصل و در محدوده زمانی معینی باشد. ناگفته نماند که مدت زمان و تاریخ این دوره حتما بایستی مشخص گردد.

ج) نیاز در زمان های اوج
دادخواست بایستی به صورتی باشد که:
• کارگران دائمی استخدام شده به وظایف شغلی  خود پایبند باشند و نیاز به تکمیل کارکنان دائم و استخدام کارگران موقت به دلیل تقاضای فصلی و یا کوتاه مدت نیز احساس گردد.
• علاوه بر این کارکنان موقت بایستی وظایف کاری خود را  نیز به طور منظم نیز انجام دهند.

د) نیاز متناوب
این نیاز برای استخدام کارکنان دائم نخواهد بود و صرفا در زمان نیاز به کارگران موقت و برای انجام وظایف شغلی در مدت زمان کوتاهی رخ خواهد داد.

نیاز کارفرما برای استخدام کارگران خارجی با مهارت بایستی به صورت موقتی باشد.
کارفرما بایستی نشان دهد که نیاز به مهارت های خاص و یا خدمات نیروها به صورت موقتی می باشد، لذا تکمیل فرم کار دائم و یا موقت نزد کارفرما صورت خواهد گرفت.
نیاز کارفرما به نیروهای کار موقت خارجی در موقعیت ویزای H-2B نشان داده است البته نظر DOL در این راستا نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.
• بخاطر داشته باشید که وظایف شغلی بایستی برای کارگران موقت و یا دائم و یا موقت فصلی مشخص گردد. اگر وظایف کارگران موقت و فصلی مشخص است نیاز به تجزیه و تحلیل بیشترنخواهد بود. اگر وظایف به صورت دائمی هستند، DOL عامل های ذکر شده در ذیل را در نظر خواهد گرفت:
• آیا کارفرما به وضوح نشان داده است که نیاز مبرمی به خدمات کارگران H-2B و یا کار کوتاه مدت، در زمان مشخص و محدود به یک رویداد دارد.
توجه داشته باشید که فرصت های شغلی از 12 ماه یا بیشتر تصور می شود در طبیعت دائمی است.
به طور خلاصه، شرایط زیر می توانید یک درخواست ویزای H2B بر اساس نیازهای موقت کارفرما حمایت:
• آموزش کارکنان خارجی با مهارت بایستی در خود ایالات متحده و در محل کاری صورت گیرد علاوه بر این زمانی که افراد آموزش دیدند و استخدام شدند باید بدانید که آنان در فرایند های واقعی شرکت دخیل نخواهند بود.
• غیبت کارگران خارجی با مهارت از طریق اخذ مرخصی، در صورت بیماری، برای انجام کارهای بیرون از دفتر و … بایستی صورت گیرد.
• اشتغال فصلی بایستی به دقت برای تمامی فصول و به صورت مشخص تعریف گردد (بیش از حد گسترده نباشد).
• مراقبت از کودکان محدود به سه سال و یا کمتر خواهد شد، پس از گذشت سه سال جایگزین های دیگری نظیر: مهد کودک، اخذ پرستار کودک و یا توقف کار پدر و یا مادر بایستی در نظر گرفته شود.

کارفرما بایستی قصد استخدام افراد خارجی به طور موقت را داشته باشد.
کارفرما بایستی نشان دهد که مدت زمان اشتغال افراد خارجی موقت خواهد بود. به طورکلی کارفرما در خصوص مهارت های گذشته فرد نبایستی سوالی کند چرا که مهارت های وی در آینده ای نزدیک ضروری خواهد بود. علاوه بر این مهارت های مورد نیاز در طول دوره کار و یا در طول انجام وظیفه تکمیل خواهد شد.

توجه: در صورتی که فرد کارفرما از قبل گواهینامه کار را صادر کرده باشد و فرم را تحت نظر سازمان USCIS تکمیل نکرده باشد این سازمان این امر را نیز انکار خواهد کرد.

فرد خارجی می تواند ماهر و یا غیر ماهر باشد.
اگر چه فرد خارجی ممکن است ماهر و یا غیر ماهر باشد اما به صورت کلی او بایستی آموزشهای لازم را ببیند، آموزش هایی که متناسب با درخواست وی باشد.
رتبه، ریز نمرات مدرسه، اظهارنامه در خصوص تجربیات ، ارائه مدارکی که متناسب با سازمان USCIS باشد نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

 1. فرد خارجی بایستی قصد ماندن در ایالات متحده به طور موقت را داشته باشد و برای حفظ اقامت خود نیز تلاش نماید.
 2. قصد ماندن بایستی به طور موقت در ایالات متحده باقی بماند و فرد کارفرما از قصد وی آگاهی داشته باشد.
 3. فرد بایستی محل اقامت خود در خارج از کشور را معین نماید و برای خرید یک خانه واقعی تلاش نماید. ناموفقیت در مشخص کردن یک آدرس به احتمال زیاد منجر به محرومیت فرد از دریافت ویزای H-2B در کنسولگری ایالات متحده آمریکا نیز خواهد شد.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت