dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

آخرین وضعیت سفارتخانه‌های آمریکا بعد از فرمان ریس جمهور بایدن

اخبار آمریکا ایالات متحده آخرین وضعیت سفارتخانه‌های آمریکا بعد از فرمان ریس جمهور بایدن

آخرین وضعیت سفارتخانه‌های آمریکا


سفارت آمریکا انکارا

این سفارت در حال سرویس دهی به شهروندان ترک وافراد مقیم ترکیه بود و موارد قابل توجه ای وقت سفارت برای مصاحبه اول و دوم بدون شرط اقامت صادر کرده است این موارد بیشتر ازدواج و فرزندان سیتیزن ویزا کار e3 پزشکی بوده است

انتقال پرونده از سایر سفارتخانها مشروط به داشتن اقامت ترکیه میباشد

شرط ۱۴ روز اقامت در خاک ترکیه قبل از ورود به داخل سفارت هنوز رعایت می‌شود


سفارت آمریکا در ارمنستان

مشغول به کار محدود بصورت محدود وقت مصاحبه برای پرونده ازدواج و دو مورد نامزدی صادر کرده است


سفارت آمریکا در ابوظبی

فعال ولی شهروندان ایرانی اجازه ورود به کشور امارات را ندارند

نکته: فرمانهای کورنایی ترامپ در سفارت ها اجاره نمیشود و به دستور ریس جمهور موظف به بازگشایی مجدد و خدمات دهی در همه انواع ویزا می‌باشند هنوز دستورالعمل اجرایی فرمان جدید در اختیار اداره امور کنسولی قرار نگرفته هست و در انتظار انتصاب وزیر خارجه آمریکا و ابلاغ رسمی میباشد .


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت