dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

همکاری وس با دانشگاه آزاد برای ارسال مدارک

اخبار اخبار مشترک کشورها همکاری وس با دانشگاه آزاد برای ارسال مدارک

ارسال مدارک برای وس از طریق دانشگاه ازاد

موسسه WES که ارزیابی مدارک تحصیلی برای مقاصد مهاجرتی یا ادامه تحصیل را انجام می دهد طبق همکاری که با دانشگاه آزاد دارد امکان ارسال الکترونیکی مدارک را فراهم کرده است. مسلماً اولین تاثیر این موضوع تسریع پروسه می باشد، و البته کمک به کاهش مشکلات ناشی از ارسال و دریافت حضوری مدارک در خصوص کرونا.

نحوه اقدام:

تماس با Office of the Vice-Chancellor for International Affairs and Non-Iranian Students از طریق این لینک .

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت