تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

اگر ویزای تحصیلی آمده باشد آیا زوتر میتوان در کانادا حضور پیدا کرد؟

وی والت آمریکا کانادا تحصیلات تحصیل در کانادا اگر ویزای تحصیلی آمده باشد آیا زوتر میتوان در کانادا حضور پیدا کرد؟

ورود به کانادا پس از اخذ ویزا

در پاسخ به سوال های شما:

الف) اگر بخواهید تصمیم گرفته شده در بارۀ به تاخیر افتادن شروع دوره تحصیلی شما که پذیرفته شده است لغو شود باید با دانشگاه یا کالج محل تحصیل تماس بگیرید تا مشخص شود که آیا کالج یا دانشگاه به شما این امکان را خواهد داد که در همان دوره ای که قبلاً برای آن پذیرش گرفته بودید تحصیل خودتان را شروع کنید یا نه. معمولاً بعد از این که درخواست به تاخیر انداختن شروع دوره تحصیلی تصویب می شود جایی که برای شما درنظر گرفته شده بود به نفر بعدی داده می شود تا جای شما خالی نماند. به هر حال این موضوع باید با دانشگاه یا کالج هماهنگ شود.

ب) قاعده کلی این است که ورود به کانادا باید حداکثر دو ماه قبل از شروع دوره تحصیلی انجام شود مگر این که توجیه یا دلیل خاصی برای این کار وجود داشته باشد برای مثال دانشگاه این اجازه را داده باشد که شما زودتر از شروع دوره تحصیلی اصلی، در دوره های توجیهی شرکت کنید که در این صورت در زمان ورود شما می توانید این مطلب را به افسر پلیس مرزی توضیح بدهید که به چه دلیل مثلاً سه یا چهار ماه زودتر می خواهید به کانادا وارد شوید.

در پاسخ به سوال های شما:

الف) اگر بخواهید تصمیم گرفته شده در بارۀ به تاخیر افتادن شروع دوره تحصیلی شما که پذیرفته شده است لغو شود باید با دانشگاه یا کالج محل تحصیل تماس بگیرید تا مشخص شود که آیا کالج یا دانشگاه به شما این امکان را خواهد داد که در همان دوره ای که قبلاً برای آن پذیرش گرفته بودید تحصیل خودتان را شروع کنید یا نه. معمولاً بعد از این که درخواست به تاخیر انداختن شروع دوره تحصیلی تصویب می شود جایی که برای شما درنظر گرفته شده بود به نفر بعدی داده می شود تا جای شما خالی نماند. به هر حال این موضوع باید با دانشگاه یا کالج هماهنگ شود.

ب) قاعده کلی این است که ورود به کانادا باید حداکثر دو ماه قبل از شروع دوره تحصیلی انجام شود مگر این که توجیه یا دلیل خاصی برای این کار وجود داشته باشد برای مثال دانشگاه این اجازه را داده باشد که شما زودتر از شروع دوره تحصیلی اصلی، در دوره های توجیهی شرکت کنید که در این صورت در زمان ورود شما می توانید این مطلب را به افسر پلیس مرزی توضیح بدهید که به چه دلیل مثلاً سه یا چهار ماه زودتر می خواهید به کانادا وارد شوید.

دیدن برادر با توجه به این که شما به هر حال در کانادا خواهید ماند و ایشان را خواهید دید دلیل چندان قانع کننده ای به نظر نمی رسد. شما مثلاً می توانید اعلام کنید که برای اجاره کردن محل سکونت نیاز به زمان بیشتری خواهید داشت چون بعنوان یک دانشجوی خارجی، با مقررات و روال اجاره کردن منزل در کانادا آشنایی ندارید.

افسر پلیس مرزی ممکن است این استدلال را بپذیرد یا رد کند. افسر پلیس مرزی می تواند تمام مدارک هر متقاضی را بررسی کند و حتی در صورتی که تشخیص بدهد درخواست دانشجو به طور نادرستی پذیرفته شده است ویزای او را لغو کرده و وی را به کشور خودش برگرداند.

داشتن ویزای تحصیلی کانادا ، قبل از گرفتن مجوز تحصیلی ، به این معنی نیست که شما ضرورتاً اجازه اقامت موقت در کانادا را بدست خواهید آورد. تصمیم نهایی در این زمینه بعهده افسری است که در زمان ورود به کانادا پرونده درخواست شما را به سرعت بررسی کرده و در صورت تایید، مجوز تحصیلی را به نام شما صادر خواهد کرد.


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی