dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

نکات مهم برای افرادی که در چک امنیتی ویزا آمریکا بوده اند

آمریکا ایالات متحده ویزا و مهاجرت اطلاعات ویزا و مهاجرت آمریکا نکات مهم برای افرادی که در چک امنیتی ویزا آمریکا بوده اند

چک امنیتی ویزا آمریکا

قابل توجه افرادی که مدت زیادی در انتظار چک امنیتی بوده اند:

همانطور که بارها در سایت اعلام کرده ایم وقتی یک پرونده در مرحله چک امنیتی AP یا Administrative Processing قرار می گیرد، کار چندانی در رابطه با تسریع پرونده قابل انجام نیست. وکیل یا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری نمی تواند کمک خاصی به تسریع در انجام این مرحله داشته باشد اما ممکن است بتوان با طرح شکایتی موسوم به Writ of Mandamus وزارت خارجه را ملزم به تصمیم گیری نهائی در رابطه با پرونده مهاجرتی کرد. با این حال ثبت چنین شکایتی دارای فواید و مضرات حقوقی خاص خود است و در رابطه با هر پرونده باید به صورت جداگانه تصمیم گیری شود.

در این دعوا افرادی که مدت زیادی را منتظر دریافت تصمیم نهایی در رابطه با درخواست خود بوده اند از دادگاه فدرال درخواست می کنند که اداره طرف دعوا را ملزم به رسیدگی و اعلام تصمیم نهایی کند. طرح Writ of Mandamus در دادگاه های فدرال تنها راه حل حقوقی موجود برای افرادی است که مدت زمان زیادی را در انتظار دریافت تصمیم نهایی در پرونده مهاجرتی خود بوده اند. این دعوا اگر به شکل صحیح و در زمان مناسب اقامه شود می تواند گره بسیاری از پرونده های مهاجرتی را باز کند. با این حال قبل از طرح این دعوی باید به دو نکته اساسی توجه داشت:

۱- اگر اداره دولتی طرف دعوی به دلیل نقص در پرونده یا عدم تکمیل آن به دلیلی که خارج از کنترل آن اداره است نتواند به درخواست مهاجرتی فرد رسیدگی کند، دادگاه Writ of Mandamus را رد می کند. برای مثال اگر وزارت خارجه به دلیل عدم دریافت پاسخ استعلام چک امنیتی از صدور ویزا خودداری کرده باشد، دادگاه نمی تواند وزارت خارجه را به اخذ تصمیم بدون تکمیل پرونده و قبل از دریافت نتیچه استعلام ملزم کند. اما اگر برای مثال وزارت خارجه در ارسال پرونده برای چک امنیتی کوتاهی کرده باشد یا پس از دریافت نتیجه استعلام پرونده را به جریان نینداحته باشد، Writ of Mandamus می تواند کارگشا باشد.

۲- قبول درخواست Writ of Mandamus و الزام اداره طرف دعوی به اخذ تصمیم در رابطه با درخواست متقاضی، به معنای الزام آن اداره به اخذ تصمیم به نفع متقاضی و تایید درخواست وی نیست. برای مثال اگر فردی مدتی طولانی را در انتظار دریافت ویزا بوده و دادگاه وزارت خارجه را ملزم به اخذ تصمیم در رابطه با درخواست ویزای آن فرد کند، وزارت خارجه می تواند در چهارچوب قوانین آمریکا به درخواست ویزای فرد پاسخ منفی بدهد.

بنابراین Writ of Mandamus اگرچه می تواند در بسیاری از موارد کارگشا باشد اما استفاده از آن برای تمام پرونده ها قابل توصیه نیست.

– تماس با مقامات انتخابی ممکن است در موارد محدودی راهگشا باشد اما حتی نمایندگان کنگره و سناتورها هم صرفا می توانند از وضعیت پرونده کسب اطلاع کنند اما دخالتی در تسریع کار و اتمام این مرحله ندارند.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت