dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

نکاتی در رابطه با پول نقد همراه مسافر به آمریکا

آمریکا ایالات متحده آمریکا بانک و مالیات نکاتی در رابطه با پول نقد همراه مسافر به آمریکا

مواردی که در رابطه ورود وجه نقد (cash) همراه مسافر به آمریکا باید بدانید

هیچ گونه محدودیتی از نظر میزان و مبلغ وجه نقدی که افراد مجازند با خود وارد آمریکا کنند وجود ندارد‌. 

در صورتیکه مبلغ همراه فرد بیش از ده هزار دلار باشد فرد موظف است مبلغ همراه خود را به ماموران اداره گمرکات و مرزبانی(CBP) آمریکا در فرودگاه اعلام کند‌ اما هیچ سقفی برای مبلغی که به صورت نقد می تواند وارد آمریکا شود وجود ندارد.

اداره گمرکات و مرزبانی آمریکا هیچ گونه عوارض گمرکی از وجه نقدی که افراد همراه خود وارد آمریکا می کنند دریافت نمی کند. افراد شخصا مسئول بررسی تبعات مالیاتی و پرداخت مالیات (چنانچه مبلغ همراه فرد طبق مقررات مشمول مالیات باشد) هستند و اداره گمرکات و مرزبانی دخالتی در این زمینه ندارد. 

مجاز بودن ورود پول به صورت وجه نقد به آمریکا ارتباطی به مقررات OFAC و تحریم های ایالات متحده علیه ایران ندارد و چنانچه انتقال وجه از ایران به آمریکا مطابق مقررات افک نیاز به مجوز داشته باشد باید پیش از انتقال وجه به آمریکا چه از طریق بانک و چه به صورت نقد همراه مسافر مجوز لازم اخذ شود. 

⚠️ جا به جایی پول بین ایران و آمریکا از طریق مبادله رمزارزها (Virtual Currency) مجاز نبوده و علاوه بر نقض مقررات تحریم ها ممکن است دارای عواقب و تبعات مالیاتی نیز باشد. 

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت