ویزای غیر مهاجرتی آمریکا ویزای توریستی آمریکا

نکات مهم برای درخواست ویزای توریستی آمریکا

چند نکته در رابطه با ویزاهای توریستی آمریکا:

۱- درخواست ویزاهای توریستی آمریکا صرفا با تکمیل و ارسال فرم DS-160 به صورت آنلاین انجام می شود.

۲- درخواست ویزاهای توریستی جز در مواردی که هدف از سفر شرکت در کنفرانس های علمی و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت باشد نیاز به دعوتنامه ندارد. 

۳- داشتن سابقه سفر به سایر کشورها ارتباط معنی داری با افزایش احتمال دریافت ویزای توریستی آمریکا ندارد و بر خلاف برخی تبلیغات فریبکارانه داشتن ویزای شنگن یا کانادا از پیش‌شرط های دریافت ویزای توریستی آمریکا  نیست. 

۴- در حال حاضر صدور ویزاهای توریستی به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا متوقف شده است اما تکمیل و ارسال فرم DS-160 امکان‌پذیر است. 

۵- سفارتخانه‌های آمریکا در ارمنستان، امارات، و ترکیه در حال حاضر زمان مشخصی را برای آغاز نوبت‌دهی به افراد متقاضی ویزای توریستی اعلام نکرده و فعلا دریافت وقت مصاحبه از این سفارتخانه‌ها برای آینده نزدیک امکان‌پذیر نیست. انتظار می رود ظرف ۳۰ روز آینده با روشن شدن برنامه وزارت خارجه آمریکا برای جبران وضعیت ایجاد شده برای ایرانیان در دوره ترامپ نسبت به اختصاص بخشی از ظرفیت مصاحبه‌ روزانه این سفارتخانه‌ها به متقاضیان ویزاهای توریستی اقدام شود. 

برای تکمیل و ارسال فرم DS-160 به این لینک مراجعه کنید

ceac.state.gov/genniv

برای دریافت وقت مصاحبه از یکی از سفارتخانه‌های فوق از این لینک استفاده کنید

ais.usvisa-info.com/en-am/niv

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023