تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

نکاتی درباره بیمه بیکاری در کانادا

وی والت آمریکا کانادا زندگی بیمه بیکاری کانادا نکاتی درباره بیمه بیکاری در کانادا

بیمه بیکاری کانادا

زمان هایی که فرد بیکار می شود دولت به او حقوق ماهیانه پرداخت می کند که با آن بیمه بیکاری می گویند و کشور کانادا نیز مانند اکثر کشور های دیگر جهان نیز این خدمات را دارد و در کشور کانادا این بیمه، به بیمه اشتغال Employment insurance معروف است.

در این زمینه بد نیست بدانید که :

  • مبلغی که پرداخت می شود معمولا 60 درصد از آخرین حقوق دریافت فرد است.
  • بسته به شرایط متقاضی پرداختی بین 14 تا 45 هفته است.
  • این شرایط میتواند شامل زنان باردار که برای زایمان مرخصی میگیرند نیز شود.
  • افرادی که از یک عضو بیمار خانواده مراقبت می کنند نیز میتواند این مزایا تعلق گیرد.
  • به مبلغ دریافتی مالیات بر درآمد تعلق می گیرد و پس از کسر مالیات، مبلغ به حساب متقاضی واریز می شود.

شرط درخواست برای دریافت مزایای بیمه بیکاری کانادا

– متقاضی یا فرد قبل از درخواست مزایای دریافت بیمه بیکاری باید حداقل شش ماه مشغول به کار بوده باشد.
– متقاضی باید به دلایل ناخواسته مانند اخراج از سرکار، آسیب دیدگی و غیره… از دست داده باشد.
– متقاضی باید شهروند یا مقیم کشور کانادا باشد و یا باید با ویزای معتبر کار در کانادا حضور داشته باشد.
– متقاضی باید دارای شماره تامین احتماعی SIN باشد.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی