تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

نامه پذیرش از دانشگاه ها و کالج های کانادا

وی والت آمریکا کانادا تحصیلات تحصیل در کانادا نامه پذیرش از دانشگاه ها و کالج های کانادا

اخذ نامه ی پذیرش (Admission Letter) از یکی از موسسات آموزشی معتبر کانادا اولین مرحله در فرآیند درخواست ویزای تحصیلی کانادا می باشد.
نامه ی پذیرش برای درخواست ویزای تحصیلی کانادا (Study Permit) اجباری می باشد. بطور کلی یک دانشجوی بالقوه ابتدا درخواستی برای یک موسسه ی معتبر آموزشی ارائه می نماید و در صورت موفقیت موسسه یک نامه پذیرش یا Admission Letter برای او صادر  می کند.

نامه پذیرش برای کانادا

به منظور ارائه ی درخواست مجوز تحصیلی کانادا (Study Permit)، همه ی موارد زیر باید در نامه ی پذیرش باشند:

۱. نام کامل دانشجو،
۲. تاریخ تولد و آدرس پستی
۳. کد ملی دانشجو
۴. نام موسسه و نام فرد قابل تماس رسمی
۵. اطلاعات تماس موسسه
۶. اگر موسسه اموزشی مدنظر یک موسسه ی خصوصی باشد، اطلاعات مجوز موسسه باید به طور واضح بیان شده باشد(معمولا در سربرگ نامه ی موسسه)

۷. شماره ی موسسه، نوع موسسه یا دانشگاه (به طور مثال دولتی، خصوصی، کالج های تحصیلات تکمیلی، کالج محلی یا کالج های فنی و …)
۸. دوره ی تحصیلی، مقطع و سال پذیرش دانشجو
۹. مدت برآورد شده برای برنامه ی تحصیلی یا تاریخ برآورده شده برای اتمام دوره
۱۰. تاریخ شروع دوره ی تحصیلی
۱۱. دیرترین تاریخی که دانشجو ممکن است در دوره ثبت نام نماید.
۱۲. اینکه آیا دوره ی انتخاب شده تمام وقت است یا نیمه وقت
۱۳. هزینه های برآورد شده برای شهریه ی سال اول تحصیل،
۱۴. بورسیه ها و سایر کمک های هزینه های مالی (در صورتی که شامل فرد می شود)

۱۵. جزئیات کارورزی یا قرارداد کار مورد نیاز (در صورتی که شامل فرد می شود)
۱۶. تاریخ انقضای نامه ی پذیرش
۱۷. شرایط پذیرش درموسسه (Conditions). این شرایط ممکن است شامل دروس پیش نیاز، مدارک گذشته و مدرکی از دانش زبان باشند.
۱۸. اگر موسسه در کبک باشد، الزام داشتن یک گواهی پذیرش کبک باید به طور واضح عنوان شود.

تاریخ انقضا:

 تاریخ انقضا باید در نامه ی پذیرش ذکر شود. اگر فرآیند درخواست مجوز تحصیل قبل از تاریخ انقضای پذیرش به اتمام نرسد، ممکن است از موسسه درخواست یک نامه ی تمدید شود و برای ادامه ی روند مجوز تحصیل یا ویزا این نامه به سازمان مهاجرت ارائه شود.

تضمین:

توجه شود که اخذ Admission Letter از یک موسسه ، تضمین نمی کند که درخواست ویزای تحصیلی شما حتما تایید شود. این در حیطه ی قدرت آفیسر سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) است که یک درخواست ویزای تحصیلی را تایید یا رد کند.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی